www.niepelnosprawny.org

Dokładnie jeszcze nikt nic nie wiadomo, ale Student II wdrażany jest w samorządy. Jest wiele dyskusji na forach dla niepełnosprawnych "Jak to będzie?"

...

Na bazie Student 2 powstał moduł 2 Aktywnego Samorządu. Wszystko niemal przekopiowane ze starego Studenta, tylko nowa nazwa.
Uproszczeniu uległo rozliczanie z dodatku do kształcenia (oprócz czesnego, ktore potrzebuje faktury/rachunku).