www.niepelnosprawny.org

polska
 

Czy w Polsce możemy się pochwalić łatwością w dostępie do urzędów, instytucji dla niepełnosprawnych? Niepełnosprawni, szczególnie ruchowo odpowiadają: "Nie". Te "lata świetlne", które nas dzielą od naszych zachodnich sąsiadów mówią same za siebie. Dobrym testem dla zdrowego człowieka byłoby siąść na wózek i robić w tym czasie wszystkie czynności, które się wykonuje zwykle codziennie, załatwianie spraw w urzędach, chodzenie do sklepu, pracy, szkoły. Wtedy nie trudno o szok - krawężniki, schody, autobusy. Test "niewidomego" (osoba z przepaską na oczach) też by dał wiele emocji, próbowali tych "eksperymentów" studenci pewnego uniwersytetu lub politechniki w centralnej Polsce.

Przodującą w łamaniu barier dla niepełnosprawnych jest stolica, od autobusów - solarisów niskopodłogowych po metro i jego windy. Najwięcej zasług w tym względzie posiada Stowarzyszenie Integracja, która promuje, nakłania, do "wolności" dla niepełnosprawnych. Podjazdy w Warszawie to standard, co innego na prowincji. Mimo to, że Warszawa przoduje w tych potrzebnych rozwiązaniach architektonicznych, znajdują się tam jeszcze obiekty nieprzystosowane.

Pracodawcy tłumaczą się, że to są wysokie koszta (dla np. podjazdów), jednak często można się starać o dofinansowanie z PFRON-u. Mimo wszystko, powoli poprawia się sytuacja niepełnosprawnych w kwestii architektonicznej. Najnowsze rozwiązania techniczne pojawiają się dając niepełnosprawnym nowe możliwości, poszerzając horyzont. Inwalidzi często są bardzo wdzięczni za okazaną pomoc.

Warto wspomnieć, że barierami w życiu niepełnosprawnych są nie tylko przemieszczanie się, ale także komunikacja słowna, werbalna, społeczne bariery (!), a także m.in. problemy psychologiczne, niska samoocena, strach.

Podsumowując Polska nadrabia dystans w dostosowaniu architektonicznym, małej architektury do krajów "Zachodnich", mimo wszystko daleko nad to tych wzrorców, potrzeba całościowych, może prostszych, ale trwalszych rozwiązań, ale o skali wspólnej ogólnokrajowej, które są działąniami skoordynowanymi i stanowczymi.