www.niepelnosprawny.org

Kredyty mieszkaniowe - akceptowane źródła dochodu głównego kredytobiorcy - wrzesień 2016 r. cz.II

Dochody z tytułu:

eurobank

Getin Bank

ING Bank Śląski

mBank

PKO Bank Polski

Raiffeisen Polbank

umowa o pracę na czas nieokreślony

tak

tak

tak

tak

tak

tak

umowa o pracę na czas określony

tak

tak

tak

tak

tak

tak

umowa na okres próbny

nie

nie

nie

nie

nie

nie

działalność gospodarcza

tak

tak

tak

tak

tak

tak

umowa zlecenie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

umowa o dzieło

tak

tak

tak

tak

tak

tak

dochody z wynajmu nieruchomości

tak

tak

tak

tak

tak

tak

działalność rolnicza

nie

nie

nie

tak

tak

nie

emerytura

tak

tak

tak

tak

tak

tak

renta stała

tak

tak

tak

tak

tak

tak

renta czasowa

nie

nie

tak

tak

nie

nie

kontrakt

tak

tak

tak

tak

tak

tak

udziały w spółkach

nie

tak

tak

tak

tak

tak

dochody z zagranicy

tak

tak

nie

tak

tak

tak

zasiłek macierzyński

tak

tak

tak

tak

tak

tak

premie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nadgodziny

tak

tak

tak

tak

tak

tak

alimenty

nie

nie

nie

nie

nie

nie

świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” 

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Źródło: opracowanie Bankier.pl na podstawie informacji uzyskanych od banków, sierpień 2016 r.
blogger x

* jeśli spółki cywilne lub jawne
** jeśli systematyczne