www.niepelnosprawny.org

Jak zabezpieczyć komputer /elektronike w czasie burz?

Ochrona przeciwprzepięciowa - listwy zasilających przeciwprzepięciowe zabezpieczą sprzęt przed skokami napięcia, które mogłyby w konsekwencji powodować utratę danych, działają prawidłowo jedynie wtedy, gdy są podłączone do gniazdka z uziemieniem.

Odpowiedni backup - użytkownicy domowi powinni archiwizować dane na zewnętrznych nośnikach przynajmniej raz w miesiącu.

Korzystanie z urządzeń UPS - własne, wewnętrzne serwery, korzystanie z alternatywnego zasilania np. awaryjnych zasilaczy wyposażonych w akumulator, powinno być standardem. Zapewniają one jednolitą moc sygnału, redukując wahania napięcia, a w przypadku całkowitej utraty zasilania podtrzymują pracę sprzętu.