www.niepelnosprawny.org

Jak zabezpieczyć komputer /elektronike w czasie burz?

1. Ochrona przeciwprzepięciowa - listwy zasilające przeciwprzepięciowe zabezpieczą sprzęt przed skokami napięcia, które mogłyby w konsekwencji powodować utratę danych, działają prawidłowo jedynie wtedy, gdy są

podłączone do gniazdka z uziemieniem.

2. Odpowiedni backup - użytkownicy domowi powinni archiwizować (czyli mieć kopię zapasową) dane na zewnętrznych nośnikach przynajmniej raz w miesiącu.

3. Korzystanie z urządzeń UPS -  korzystanie z alternatywnego zasilania np. awaryjnych zasilaczy (UPS) wyposażonych w akumulator. Zapewniają one jednolitą moc sygnału, redukując wahania napięcia, a w przypadku

całkowitej utraty zasilania podtrzymują pracę sprzętu od kilkunastu minut do kilku godzin.