www.niepelnosprawny.org

Łatwa sztuczna matematyczna analiza procentów

 Sytuacja, gdy musimy obliczyć procenty w "głowie", są dość powszechne.  Podczas obliczania podatku VAT, składki ubezpieczeniowej lub porad w restauracji pomyśleliśmy o procentach lub być może jeśli zarabiamy, pomyślelibyśmy o procent naszej pensji płacimy za czynsz, żywność lub paliwo do naszego pojazdu.  Są to rzeczywiste sytuacje życiowe i często pytamy nas o konkurencyjne egzaminy.

 Podstawowa ocena procentowa

 Jaki jest najłatwiejszy sposób obliczania wartości procentowych?  Oto kilka wskazówek, aby szybko znaleźć procentowo psychicznie.  Pomyśl tak:

 Istnieje kilka procentów, które można łatwo obliczyć mentalnie.  50% oznacza pół, 25% oznacza 1/4 i 75% oznacza 3/4.
 Znalezienie 10% liczby jest jednym z najbardziej użytecznych, a także jednym z najprostszych.  Aby znaleźć 10%, wystarczy przenieść / przesunąć dziesiętne jedno miejsce w lewo.  Tak więc 10% z 543 = 54,3, całkiem proste!
 1% jest tak samo łatwe.  Przesuwanie punktu dziesiętnego na 2 cyfry po lewej.  Tak, 1% z 654 = 6,54
 Najprostszym jest 100%.  Liczba ta nie zmienia się.  Więc, 100% z 765 to sama liczba to znaczy 765.
 50% to tylko liczba podzielona przez 2. Tak, 50% z 444 = 222.
 Trick-to-psychally-calculate-percentages
 Jak działa 5%.  To tylko połowa 10%.  Wystarczy 2 kroki w dowolnej kolejności (1) Weź 10% (2) Podziel przez 2. Możesz wziąć 10% pierwszy lub podzielić przez 2 pierwsze, to nie ma znaczenia.  Na przykład, 5% z 44 =?  10% z 44 jest 4,4 i podzielone przez 2 daje nam 2.2.  Tak, 5% z 44 = 2,2.  Ponownie, 5% z 24,80 $ =?  A) 24,80 USD - >> 2,48 USD (przesunięcie punktu dziesiętnego na jedno miejsce w lewo) i b) 2,48 USD / 2 = 1,24 USD.
 15% to tylko 10% + 5% i już wiemy, jak rozwiązać te problemy.  Tak, 15% z 24 =?  10% z 24 to, cofnij dziesiętne do jednej cyfry po lewej, aby uzyskać 2,4 i 5% to tylko połowa 10%.  Podzielimy więc 2,2 na 2, aby uzyskać 1,2.  Więc dodaj je 2,4 + 1,2 = 3,6, czyli 15% z 24.
 20% z 120 =?  20% to tylko 10% + 10% (podział na przyjazne części).  Więc 10% z 120 to 12 (przesunięcie dziesiętnego miejsca w lewo), a dwukrotność z 24. Ponownie 20% z 132 =?  10% wynosiłoby 13,2 i 20% było dwukrotnie wyższe niż 26,4
 60% z 320 =?  60% = 50% + 10%, więc 50% z 320 to 160 i 10% wynosi 32. Więc ostateczna odpowiedź wynosi 160 + 32, czyli 192.
 75% robi to samo - łamie ją na przyjazne części / numery.  75% z 880 =?  Możesz rozbić je o 50% + 25%.  50% z 880 daje nam 440. Teraz musimy znaleźć 25% z 880. Teraz, 25% to tylko połowa 50% i już rozwiązaliśmy 50%, więc po prostu połowa z tego.  440 podzielone przez 2 daje nam 220. Teraz, jak się rozbijamy, musimy położyć je razem.  Więc ostateczna odpowiedź wynosi 440 + 220 = 660.
 95% z 2400 =?  Podziel się na przyjazne części / numery.  Więc złamaj 2 części - 100% i 5%.  100% z 2400 nie zmienia się.  Tak, 100% z 2400 = 2400 i 5% z 2400 =?  Aby znaleźć 5%, przyjmuj 10%, a następnie podziel się przez 2. 10% z 2400 to 240, a połowa z 240 to 120, więc 5% z 2400 to 120. Teraz, gdy się rozłupujemy, musimy je odłożyć.  Tak, 100% - 5% = 2400-120 = 2280.
 110% z 140 =?  110% = 100% + 10%, 100% to sama liczba, która wynosi 140 i 10% z 140 wynosi 14, więc 140 + 14 = 154.
 Możemy użyć tej samej techniki podziału, aby rozwiązać każdy problem procentowy.

 31% z 222 =?  Podział na 31% o 10% + 10% + 10% + 1%.  Teraz, 10% z 222 daje nam tylko 22,2.  Ponieważ mamy 3 zestawy 10%, musimy pomnożyć 22,2 na 3, aby uzyskać 66,6 (10% + 10% + 10% jest taki sam jak 3x10%).  Na koniec musimy znaleźć 1% z 222, co daje nam 2,22.  Tak więc nasza ostateczna odpowiedź to 66.6 +2.22 = 68.82
 21% z 150 =?  21% = 10% + 10% + 1%.  Teraz 10% z 150 to 15 osób. Więc 20% to dwukrotnie 15, czyli 30 i1% z 150 to 1,5.  Ostateczna odpowiedź to 30 + 1,5, czyli 31,5
 17% z 300 =?  Przerwij 17% na 10% + 5% + 2%.  Teraz oblicz;  10% z 300 to 30, 5% z 300 to połowa 10% (tj. 30/2 = 15) i 2% (2x1% z 300 = 2x3 = 6).  To wszystko do 51.
 Spróbujmy 97% z 195. 97% najprawdopodobniej rozkłada się na 100% -3%.  1% z 195 = 1,95.  Teraz zmnoż go przez 3, aby uzyskać 5,85.  Więc ostateczna odpowiedź brzmi: 195-5.85 = 189.15
 98% z 250 =?  98% to 100% -2%.  100% z 250 to 250 i 1% wynosi 2,5 (liczba dziesiętna przesunie się o 2 miejsca w lewo).  2% to 5. Więc nasza ostateczna odpowiedź to 250-5, czyli 245.
 167% z 195 =?  Jedynym sposobem na zerwanie jest 100% + 50% + 10% + 5% + 2%.  Wiemy, że 100% z 195 to 195. 50% to tylko połowa 195, czyli 97,5.  10% z 195 to tylko 19,5, 5% to 9,75, 2% z 195 to 3,9.  I wreszcie dodajemy je wszystkie, aby uzyskać, 195 + 97.5 + 19.5 + 9.75 + 3.9 = 325.65
 Istnieje wiele sposobów sprawdzenia problemu.  Powiedz 42% z 366 =?  2 różne sposoby rozwiązania tego samego problemu.  Możemy to zrobić, biorąc (a) 4x10% + 2x1% lub (b) możemy to zrobić inaczej, biorąc 50% i odejmując 8%, tj. 50% - 1% x8.  Oba są takie same, oba dają nam tę samą odpowiedź.  A) 4x10% + 2x1%.  10% to 36,6 i 1% to 3,66.  Teraz, 4x36,6 = 146,4 i 2x3,66 = 7,32;  Dodanie ich to 153.72.  B) 50% - 1% x8.  50% to połowa 366, która wynosi 183 i 8% wynosi 3,66x8 = 29,28;  Odjęcie obu daje nam 183-29.28 = 153.72, tę samą odpowiedź jak poprzednio.
 62% z 420 stanowiłoby 50% + 10% + 2%, co oznacza 210 + 42 + 8,4 = 260,4
 22% z 324 wynosi 10% + 10% + 2%, tj. 32,4 × 2 + 3,24 × 2 = 64,8 + 6,48 = 71,28
 16% z 42 stanowiłoby 10% + 5% + 1%, tj. 4,2 + 2,1 + 0,42 = 6,72.

 A% b = b% a

 Może nie być jasne, ale to prawda: a% b = .01 × a × b, co jest równe b% (.01 × b × a).
 Co to jest 16% z 25?  To samo co 25% z 16: 4
 Co to jest 43% na 200?  Tak samo jak 200% z 43: 86.