www.niepelnosprawny.org

kody PKD, klasyfikacja działalnosci gospodarczej

Sekcja     Dział     Grupa     Klasa     Symbol PKD     Opis
A     01     01.1     01.11     PKD 01.11.Z     Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
A     01     01.1     01.12     PKD 01.12.Z     Uprawa ryżu
A     01     01.1     01.13     PKD 01.13.Z     Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
A     01     01.1     01.14     PKD 01.14.Z     Uprawa trzciny cukrowej
A     01     01.1     01.15     PKD 01.15.Z     Uprawa tytoniu
A     01     01.1     01.16     PKD 01.16.Z     Uprawa roślin włóknistych
A     01     01.1     01.19     PKD 01.19.Z     Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
A     01     01.2     01.21     PKD 01.21.Z     Uprawa winogron
A     01     01.2     01.22     PKD 01.22.Z     Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
A     01     01.2     01.23     PKD 01.23.Z     Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
A     01     01.2     01.24     PKD 01.24.Z     Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
A     01     01.2     01.25     PKD 01.25.Z     Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
A     01     01.2     01.26     PKD 01.26.Z     Uprawa drzew oleistych
A     01     01.2     01.27     PKD 01.27.Z     Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
A     01     01.2     01.28     PKD 01.28.Z     Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
A     01     01.2     01.29     PKD 01.29.Z     Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
A     01     01.3     01.30     PKD 01.30.Z     Rozmnażanie roślin
A     01     01.4     01.41     PKD 01.41.Z     Chów i hodowla bydła mlecznego
A     01     01.4     01.42     PKD 01.42.Z     Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
A     01     01.4     01.43     PKD 01.43.Z     Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
A     01     01.4     01.44     PKD 01.44.Z     Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
A     01     01.4     01.45     PKD 01.45.Z     Chów i hodowla owiec i kóz
A     01     01.4     01.46     PKD 01.46.Z     Chów i hodowla świń
A     01     01.4     01.47     PKD 01.47.Z     Chów i hodowla drobiu
A     01     01.4     01.49     PKD 01.49.Z     Chów i hodowla pozostałych zwierząt
A     01     01.5     01.50     PKD 01.50.Z     Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
A     01     01.6     01.61     PKD 01.61.Z     Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
A     01     01.6     01.62     PKD 01.62.Z     Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
A     01     01.6     01.63     PKD 01.63.Z     Działalność usługowa następująca po zbiorach
A     01     01.6     01.64     PKD 01.64.Z     Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
A     01     01.7     01.70     PKD 01.70.Z     Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
A     02     02.1     02.10     PKD 02.10.Z     Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
A     02     02.2     02.20     PKD 02.20.Z     Pozyskiwanie drewna
A     02     02.3     02.30     PKD 02.30.Z     Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
A     02     02.4     02.40     PKD 02.40.Z     Działalność usługowa związana z leśnictwem
A     03     03.1     03.11     PKD 03.11.Z     Rybołówstwo w wodach morskich
A     03     03.1     03.12     PKD 03.12.Z     Rybołówstwo w wodach śródlądowych
A     03     03.2     03.21     PKD 03.21.Z     Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
A     03     03.2     03.22     PKD 03.22.Z     Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
B     05     05.1     05.10     PKD 05.10.Z     Wydobywanie węgla kamiennego
B     05     05.2     05.20     PKD 05.20.Z     Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
B     06     06.1     06.10     PKD 06.10.Z     Górnictwo ropy naftowej
B     06     06.2     06.20     PKD 06.20.Z     Górnictwo gazu ziemnego
B     07     07.1     07.10     PKD 07.10.Z     Górnictwo rud żelaza
B     07     07.2     07.21     PKD 07.21.Z     Górnictwo rud uranu i toru
B     07     07.2     07.29     PKD 07.29.Z     Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
B     08     08.1     08.11     PKD 08.11.Z     Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
B     08     08.1     08.12     PKD 08.12.Z     Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
B     08     08.9     08.91     PKD 08.91.Z     Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
B     08     08.9     08.92     PKD 08.92.Z     Wydobywanie torfu
B     08     08.9     08.93     PKD 08.93.Z     Wydobywanie soli
B     08     08.9     08.99     PKD 08.99.Z     Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
B     09     09.1     09.10     PKD 09.10.Z     Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
B     09     09.9     09.90     PKD 09.90.Z     Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
C     10     10.1     10.11     PKD 10.11.Z     Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
C     10     10.1     10.12     PKD 10.12.Z     Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
C     10     10.1     10.13     PKD 10.13.Z     Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
C     10     10.2     10.20     PKD 10.20.Z     Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
C     10     10.3     10.31     PKD 10.31.Z     Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
C     10     10.3     10.32     PKD 10.32.Z     Produkcja soków z owoców i warzyw
C     10     10.3     10.39     PKD 10.39.Z     Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
C     10     10.4     10.41     PKD 10.41.Z     Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
C     10     10.4     10.42     PKD 10.42.Z     Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
C     10     10.5     10.51     PKD 10.51.Z     Przetwórstwo mleka i wyrób serów
C     10     10.5     10.52     PKD 10.52.Z     Produkcja lodów
C     10     10.6     10.61     PKD 10.61.Z     Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
C     10     10.6     10.62     PKD 10.62.Z     Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
C     10     10.7     10.71     PKD 10.71.Z     Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
C     10     10.7     10.72     PKD 10.72.Z     Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
C     10     10.7     10.73     PKD 10.73.Z     Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
C     10     10.8     10.81     PKD 10.81.Z     Produkcja cukru
C     10     10.8     10.82     PKD 10.82.Z     Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
C     10     10.8     10.83     PKD 10.83.Z     Przetwórstwo herbaty i kawy
C     10     10.8     10.84     PKD 10.84.Z     Produkcja przypraw
C     10     10.8     10.85     PKD 10.85.Z     Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
C     10     10.8     10.86     PKD 10.86.Z     Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
C     10     10.8     10.89     PKD 10.89.Z     Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C     10     10.9     10.91     PKD 10.91.Z     Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
C     10     10.9     10.92     PKD 10.92.Z     Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
C     11     11.0     11.01     PKD 11.01.Z     Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
C     11     11.0     11.02     PKD 11.02.Z     Produkcja win gronowych
C     11     11.0     11.03     PKD 11.03.Z     Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
C     11     11.0     11.04     PKD 11.04.Z     Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
C     11     11.0     11.05     PKD 11.05.Z     Produkcja piwa
C     11     11.0     11.06     PKD 11.06.Z     Produkcja słodu
C     11     11.0     11.07     PKD 11.07.Z     Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
C     12     12.0     12.00     PKD 12.00.Z     PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
C     13     13.1     13.10     PKD 13.10.A     Produkcja przędzy bawełnianej
C     13     13.1     13.10     PKD 13.10.B     Produkcja przędzy wełnianej
C     13     13.1     13.10     PKD 13.10.C     Produkcja przędzy z włókien chemicznych
C     13     13.1     13.10     PKD 13.10.D     Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
C     13     13.2     13.20     PKD 13.20.A     Produkcja tkanin bawełnianych
C     13     13.2     13.20     PKD 13.20.B     Produkcja tkanin wełnianych
C     13     13.2     13.20     PKD 13.20.C     Produkcja tkanin z włókien chemicznych
C     13     13.2     13.20     PKD 13.20.D     Produkcja pozostałych tkanin
C     13     13.3     13.30     PKD 13.30.Z     Wykończanie wyrobów włókienniczych
C     13     13.9     13.91     PKD 13.91.Z     Produkcja dzianin metrażowych
C     13     13.9     13.92     PKD 13.92.Z     Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
C     13     13.9     13.93     PKD 13.93.Z     Produkcja dywanów i chodników
C     13     13.9     13.94     PKD 13.94.Z     Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
C     13     13.9     13.95     PKD 13.95.Z     Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
C     13     13.9     13.96     PKD 13.96.Z     Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
C     13     13.9     13.99     PKD 13.99.Z     Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C     14     14.1     14.11     PKD 14.11.Z     Produkcja odzieży skórzanej
C     14     14.1     14.12     PKD 14.12.Z     Produkcja odzieży roboczej
C     14     14.1     14.13     PKD 14.13.Z     Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
C     14     14.1     14.14     PKD 14.14.Z     Produkcja bielizny
C     14     14.1     14.19     PKD 14.19.Z     Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
C     14     14.2     14.20     PKD 14.20.Z     Produkcja wyrobów futrzarskich
C     14     14.3     14.31     PKD 14.31.Z     Produkcja wyrobów pończoszniczych
C     14     14.3     14.39     PKD 14.39.Z     Produkcja pozostałej odzieży dzianej
C     15     15.1     15.11     PKD 15.11.Z     Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
C     15     15.1     15.12     PKD 15.12.Z     Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
C     15     15.2     15.20     PKD 15.20.Z     Produkcja obuwia
C     16     16.1     16.10     PKD 16.10.Z     Produkcja wyrobów tartacznych
C     16     16.2     16.21     PKD 16.21.Z     Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
C     16     16.2     16.22     PKD 16.22.Z     Produkcja gotowych parkietów podłogowych
C     16     16.2     16.23     PKD 16.23.Z     Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
C     16     16.2     16.24     PKD 16.24.Z     Produkcja opakowań drewnianych
C     16     16.2     16.29     PKD 16.29.Z     Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
C     17     17.1     17.11     PKD 17.11.Z     Produkcja masy włóknistej
C     17     17.1     17.12     PKD 17.12.Z     Produkcja papieru i tektury
C     17     17.2     17.21     PKD 17.21.Z     Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
C     17     17.2     17.22     PKD 17.22.Z     Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
C     17     17.2     17.23     PKD 17.23.Z     Produkcja artykułów piśmiennych
C     17     17.2     17.24     PKD 17.24.Z     Produkcja tapet
C     17     17.2     17.29     PKD 17.29.Z     Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
C     18     18.1     18.11     PKD 18.11.Z     Drukowanie gazet
C     18     18.1     18.12     PKD 18.12.Z     Pozostałe drukowanie
C     18     18.1     18.13     PKD 18.13.Z     Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
C     18     18.1     18.14     PKD 18.14.Z     Introligatorstwo i podobne usługi
C     18     18.2     18.20     PKD 18.20.Z     Reprodukcja zapisanych nośników informacji
C     19     19.1     19.10     PKD 19.10.Z     Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
C     19     19.2     19.20     PKD 19.20.Z     Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
C     20     20.1     20.11     PKD 20.11.Z     Produkcja gazów technicznych
C     20     20.1     20.12     PKD 20.12.Z     Produkcja barwników i pigmentów
C     20     20.1     20.13     PKD 20.13.Z     Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
C     20     20.1     20.14     PKD 20.14.Z     Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
C     20     20.1     20.15     PKD 20.15.Z     Produkcja nawozów i związków azotowych
C     20     20.1     20.16     PKD 20.16.Z     Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
C     20     20.1     20.17     PKD 20.17.Z     Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
C     20     20.2     20.20     PKD 20.20.Z     Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
C     20     20.3     20.30     PKD 20.30.Z     Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
C     20     20.4     20.41     PKD 20.41.Z     Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
C     20     20.4     20.42     PKD 20.42.Z     Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
C     20     20.5     20.51     PKD 20.51.Z     Produkcja materiałów wybuchowych
C     20     20.5     20.52     PKD 20.52.Z     Produkcja klejów
C     20     20.5     20.53     PKD 20.53.Z     Produkcja olejków eterycznych
C     20     20.5     20.59     PKD 20.59.Z     Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C     20     20.6     20.60     PKD 20.60.Z     Produkcja włókien chemicznych
C     21     21.1     21.10     PKD 21.10.Z     Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
C     21     21.2     21.20     PKD 21.20.Z     Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
C     22     22.1     22.11     PKD 22.11.Z     Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
C     22     22.1     22.19     PKD 22.19.Z     Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
C     22     22.2     22.21     PKD 22.21.Z     Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
C     22     22.2     22.22     PKD 22.22.Z     Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
C     22     22.2     22.23     PKD 22.23.Z     Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
C     22     22.2     22.29     PKD 22.29.Z     Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
C     23     23.1     23.11     PKD 23.11.Z     Produkcja szkła płaskiego
C     23     23.1     23.12     PKD 23.12.Z     Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
C     23     23.1     23.13     PKD 23.13.Z     Produkcja szkła gospodarczego
C     23     23.1     23.14     PKD 23.14.Z     Produkcja włókien szklanych
C     23     23.1     23.19     PKD 23.19.Z     Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
C     23     23.2     23.20     PKD 23.20.Z     Produkcja wyrobów ogniotrwałych
C     23     23.3     23.31     PKD 23.31.Z     Produkcja ceramicznych kafli i płytek
C     23     23.3     23.32     PKD 23.32.Z     Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
C     23     23.4     23.41     PKD 23.41.Z     Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
C     23     23.4     23.42     PKD 23.42.Z     Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
C     23     23.4     23.43     PKD 23.43.Z     Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
C     23     23.4     23.44     PKD 23.44.Z     Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
C     23     23.4     23.49     PKD 23.49.Z     Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
C     23     23.5     23.51     PKD 23.51.Z     Produkcja cementu
C     23     23.5     23.52     PKD 23.52.Z     Produkcja wapna i gipsu
C     23     23.6     23.61     PKD 23.61.Z     Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
C     23     23.6     23.62     PKD 23.62.Z     Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
C     23     23.6     23.63     PKD 23.63.Z     Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
C     23     23.6     23.64     PKD 23.64.Z     Produkcja zaprawy murarskiej
C     23     23.6     23.65     PKD 23.65.Z     Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
C     23     23.6     23.69     PKD 23.69.Z     Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
C     23     23.7     23.70     PKD 23.70.Z     Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
C     23     23.9     23.91     PKD 23.91.Z     Produkcja wyrobów ściernych
C     23     23.9     23.99     PKD 23.99.Z     Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C     24     24.1     24.10     PKD 24.10.Z     Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
C     24     24.2     24.20     PKD 24.20.Z     Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
C     24     24.3     24.31     PKD 24.31.Z     Produkcja prętów ciągnionych na zimno
C     24     24.3     24.32     PKD 24.32.Z     Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
C     24     24.3     24.33     PKD 24.33.Z     Produkcja wyrobów formowanych na zimno
C     24     24.3     24.34     PKD 24.34.Z     Produkcja drutu
C     24     24.4     24.41     PKD 24.41.Z     Produkcja metali szlachetnych
C     24     24.4     24.42     PKD 24.42.A     Produkcja aluminium hutniczego
C     24     24.4     24.42     PKD 24.42.B     Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
C     24     24.4     24.43     PKD 24.43.Z     Produkcja ołowiu, cynku i cyny
C     24     24.4     24.44     PKD 24.44.Z     Produkcja miedzi
C     24     24.4     24.45     PKD 24.45.Z     Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
C     24     24.4     24.46     PKD 24.46.Z     Wytwarzanie paliw jądrowych
C     24     24.5     24.51     PKD 24.51.Z     Odlewnictwo żeliwa
C     24     24.5     24.52     PKD 24.52.Z     Odlewnictwo staliwa
C     24     24.5     24.53     PKD 24.53.Z     Odlewnictwo metali lekkich
C     24     24.5     24.54     PKD 24.54.A     Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
C     24     24.5     24.54     PKD 24.54.B     Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
C     25     25.1     25.11     PKD 25.11.Z     Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
C     25     25.1     25.12     PKD 25.12.Z     Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
C     25     25.2     25.21     PKD 25.21.Z     Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
C     25     25.2     25.29     PKD 25.29.Z     Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
C     25     25.3     25.30     PKD 25.30.Z     Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
C     25     25.4     25.40     PKD 25.40.Z     Produkcja broni i amunicji
C     25     25.5     25.50     PKD 25.50.Z     Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
C     25     25.6     25.61     PKD 25.61.Z     Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
C     25     25.6     25.62     PKD 25.62.Z     Obróbka mechaniczna elementów metalowych
C     25     25.7     25.71     PKD 25.71.Z     Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
C     25     25.7     25.72     PKD 25.72.Z     Produkcja zamków i zawiasów
C     25     25.7     25.73     PKD 25.73.Z     Produkcja narzędzi
C     25     25.9     25.91     PKD 25.91.Z     Produkcja pojemników metalowych
C     25     25.9     25.92     PKD 25.92.Z     Produkcja opakowań z metali
C     25     25.9     25.93     PKD 25.93.Z     Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
C     25     25.9     25.94     PKD 25.94.Z     Produkcja złączy i śrub
C     25     25.9     25.99     PKD 25.99.Z     Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C     26     26.1     26.11     PKD 26.11.Z     Produkcja elementów elektronicznych
C     26     26.1     26.12     PKD 26.12.Z     Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
C     26     26.2     26.20     PKD 26.20.Z     Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
C     26     26.3     26.30     PKD 26.30.Z     Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
C     26     26.4     26.40     PKD 26.40.Z     Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
C     26     26.5     26.51     PKD 26.51.Z     Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
C     26     26.5     26.52     PKD 26.52.Z     Produkcja zegarków i zegarów
C     26     26.6     26.60     PKD 26.60.Z     Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
C     26     26.7     26.70     PKD 26.70.Z     Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
C     26     26.8     26.80     PKD 26.80.Z     Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
C     27     27.1     27.11     PKD 27.11.Z     Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
C     27     27.1     27.12     PKD 27.12.Z     Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
C     27     27.2     27.20     PKD 27.20.Z     Produkcja baterii i akumulatorów
C     27     27.3     27.31     PKD 27.31.Z     Produkcja kabli światłowodowych
C     27     27.3     27.32     PKD 27.32.Z     Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
C     27     27.3     27.33     PKD 27.33.Z     Produkcja sprzętu instalacyjnego
C     27     27.4     27.40     PKD 27.40.Z     Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
C     27     27.5     27.51     PKD 27.51.Z     Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
C     27     27.5     27.52     PKD 27.52.Z     Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
C     27     27.9     27.90     PKD 27.90.Z     Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
C     28     28.1     28.11     PKD 28.11.Z     Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
C     28     28.1     28.12     PKD 28.12.Z     Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
C     28     28.1     28.13     PKD 28.13.Z     Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
C     28     28.1     28.14     PKD 28.14.Z     Produkcja pozostałych kurków i zaworów
C     28     28.1     28.15     PKD 28.15.Z     Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
C     28     28.2     28.21     PKD 28.21.Z     Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
C     28     28.2     28.22     PKD 28.22.Z     Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
C     28     28.2     28.23     PKD 28.23.Z     Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
C     28     28.2     28.24     PKD 28.24.Z     Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
C     28     28.2     28.25     PKD 28.25.Z     Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
C     28     28.2     28.29     PKD 28.29.Z     Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
C     28     28.3     28.30     PKD 28.30.Z     Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
C     28     28.4     28.41     PKD 28.41.Z     Produkcja maszyn do obróbki metalu
C     28     28.4     28.49     PKD 28.49.Z     Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
C     28     28.9     28.91     PKD 28.91.Z     Produkcja maszyn dla metalurgii
C     28     28.9     28.92     PKD 28.92.Z     Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
C     28     28.9     28.93     PKD 28.93.Z     Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
C     28     28.9     28.94     PKD 28.94.Z     Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
C     28     28.9     28.95     PKD 28.95.Z     Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
C     28     28.9     28.96     PKD 28.96.Z     Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
C     28     28.9     28.99     PKD 28.99.Z     Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
C     29     29.1     29.10     PKD 29.10.A     Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
C     29     29.1     29.10     PKD 29.10.B     Produkcja samochodów osobowych
C     29     29.1     29.10     PKD 29.10.C     Produkcja autobusów
C     29     29.1     29.10     PKD 29.10.D     Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
C     29     29.1     29.10     PKD 29.10.E     Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
C     29     29.2     29.20     PKD 29.20.Z     Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
C     29     29.3     29.31     PKD 29.31.Z     Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
C     29     29.3     29.32     PKD 29.32.Z     Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
C     30     30.1     30.11     PKD 30.11.Z     Produkcja statków i konstrukcji pływających
C     30     30.1     30.12     PKD 30.12.Z     Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
C     30     30.2     30.20     PKD 30.20.Z     Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
C     30     30.3     30.30     PKD 30.30.Z     Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
C     30     30.4     30.40     PKD 30.40.Z     Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
C     30     30.9     30.91     PKD 30.91.Z     Produkcja motocykli
C     30     30.9     30.92     PKD 30.92.Z     Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
C     30     30.9     30.99     PKD 30.99.Z     Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
C     31     31.0     31.01     PKD 31.01.Z     Produkcja mebli biurowych i sklepowych
C     31     31.0     31.02     PKD 31.02.Z     Produkcja mebli kuchennych
C     31     31.0     31.03     PKD 31.03.Z     Produkcja materaców
C     31     31.0     31.09     PKD 31.09.Z     Produkcja pozostałych mebli
C     32     32.1     32.11     PKD 32.11.Z     Produkcja monet
C     32     32.1     32.12     PKD 32.12.Z     Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
C     32     32.1     32.13     PKD 32.13.Z     Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
C     32     32.2     32.20     PKD 32.20.Z     Produkcja instrumentów muzycznych
C     32     32.3     32.30     PKD 32.30.Z     Produkcja sprzętu sportowego
C     32     32.4     32.40     PKD 32.40.Z     Produkcja gier i zabawek
C     32     32.5     32.50     PKD 32.50.Z     Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
C     32     32.9     32.91     PKD 32.91.Z     Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
C     32     32.9     32.99     PKD 32.99.Z     Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
C     33     33.1     33.11     PKD 33.11.Z     Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
C     33     33.1     33.12     PKD 33.12.Z     Naprawa i konserwacja maszyn
C     33     33.1     33.13     PKD 33.13.Z     Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
C     33     33.1     33.14     PKD 33.14.Z     Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
C     33     33.1     33.15     PKD 33.15.Z     Naprawa i konserwacja statków i łodzi
C     33     33.1     33.16     PKD 33.16.Z     Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
C     33     33.1     33.17     PKD 33.17.Z     Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
C     33     33.1     33.19     PKD 33.19.Z     Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
C     33     33.2     33.20     PKD 33.20.Z     Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
D     35     35.1     35.11     PKD 35.11.Z     Wytwarzanie energii elektrycznej
D     35     35.1     35.12     PKD 35.12.Z     Przesyłanie energii elektrycznej
D     35     35.1     35.13     PKD 35.13.Z     Dystrybucja energii elektrycznej
D     35     35.1     35.14     PKD 35.14.Z     Handel energią elektryczną
D     35     35.2     35.21     PKD 35.21.Z     Wytwarzanie paliw gazowych
D     35     35.2     35.22     PKD 35.22.Z     Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
D     35     35.2     35.23     PKD 35.23.Z     Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
D     35     35.3     35.30     PKD 35.30.Z     Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E     36     36.0     36.00     PKD 36.00.Z     POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
E     37     37.0     37.00     PKD 37.00.Z     ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
E     38     38.1     38.11     PKD 38.11.Z     Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
E     38     38.1     38.12     PKD 38.12.Z     Zbieranie odpadów niebezpiecznych
E     38     38.2     38.21     PKD 38.21.Z     Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
E     38     38.2     38.22     PKD 38.22.Z     Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
E     38     38.3     38.31     PKD 38.31.Z     Demontaż wyrobów zużytych
E     38     38.3     38.32     PKD 38.32.Z     Odzysk surowców z materiałów segregowanych
E     39     39.0     39.00     PKD 39.00.Z     DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
F     41     41.1     41.10     PKD 41.10.Z     Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
F     41     41.2     41.20     PKD 41.20.Z     Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
F     42     42.1     42.11     PKD 42.11.Z     Roboty związane z budową dróg i autostrad
F     42     42.1     42.12     PKD 42.12.Z     Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
F     42     42.1     42.13     PKD 42.13.Z     Roboty związane z budową mostów i tuneli
F     42     42.2     42.21     PKD 42.21.Z     Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
F     42     42.2     42.22     PKD 42.22.Z     Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
F     42     42.9     42.91     PKD 42.91.Z     Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
F     42     42.9     42.99     PKD 42.99.Z     Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
F     43     43.1     43.11     PKD 43.11.Z     Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
F     43     43.1     43.12     PKD 43.12.Z     Przygotowanie terenu pod budowę
F     43     43.1     43.13     PKD 43.13.Z     Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
F     43     43.2     43.21     PKD 43.21.Z     Wykonywanie instalacji elektrycznych
F     43     43.2     43.22     PKD 43.22.Z     Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
F     43     43.2     43.29     PKD 43.29.Z     Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
F     43     43.3     43.31     PKD 43.31.Z     Tynkowanie
F     43     43.3     43.32     PKD 43.32.Z     Zakładanie stolarki budowlanej
F     43     43.3     43.33     PKD 43.33.Z     Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
F     43     43.3     43.34     PKD 43.34.Z     Malowanie i szklenie
F     43     43.3     43.39     PKD 43.39.Z     Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
F     43     43.9     43.91     PKD 43.91.Z     Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
F     43     43.9     43.99     PKD 43.99.Z     Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
G     45     45.1     45.11     PKD 45.11.Z     Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
G     45     45.1     45.19     PKD 45.19.Z     Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G     45     45.2     45.20     PKD 45.20.Z     Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G     45     45.3     45.31     PKD 45.31.Z     Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G     45     45.3     45.32     PKD 45.32.Z     Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G     45     45.4     45.40     PKD 45.40.Z     Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
G     46     46.1     46.11     PKD 46.11.Z     Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
G     46     46.1     46.12     PKD 46.12.Z     Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
G     46     46.1     46.13     PKD 46.13.Z     Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
G     46     46.1     46.14     PKD 46.14.Z     Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
G     46     46.1     46.15     PKD 46.15.Z     Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
G     46     46.1     46.16     PKD 46.16.Z     Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
G     46     46.1     46.17     PKD 46.17.Z     Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
G     46     46.1     46.18     PKD 46.18.Z     Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
G     46     46.1     46.19     PKD 46.19.Z     Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
G     46     46.2     46.21     PKD 46.21.Z     Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
G     46     46.2     46.22     PKD 46.22.Z     Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
G     46     46.2     46.23     PKD 46.23.Z     Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
G     46     46.2     46.24     PKD 46.24.Z     Sprzedaż hurtowa skór
G     46     46.3     46.31     PKD 46.31.Z     Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
G     46     46.3     46.32     PKD 46.32.Z     Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
G     46     46.3     46.33     PKD 46.33.Z     Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
G     46     46.3     46.34     PKD 46.34.A     Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
G     46     46.3     46.34     PKD 46.34.B     Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
G     46     46.3     46.35     PKD 46.35.Z     Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
G     46     46.3     46.36     PKD 46.36.Z     Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
G     46     46.3     46.37     PKD 46.37.Z     Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
G     46     46.3     46.38     PKD 46.38.Z     Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
G     46     46.3     46.39     PKD 46.39.Z     Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
G     46     46.4     46.41     PKD 46.41.Z     Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
G     46     46.4     46.42     PKD 46.42.Z     Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
G     46     46.4     46.43     PKD 46.43.Z     Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
G     46     46.4     46.44     PKD 46.44.Z     Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
G     46     46.4     46.45     PKD 46.45.Z     Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
G     46     46.4     46.46     PKD 46.46.Z     Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
G     46     46.4     46.47     PKD 46.47.Z     Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
G     46     46.4     46.48     PKD 46.48.Z     Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
G     46     46.4     46.49     PKD 46.49.Z     Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
G     46     46.5     46.51     PKD 46.51.Z     Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
G     46     46.5     46.52     PKD 46.52.Z     Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
G     46     46.6     46.61     PKD 46.61.Z     Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
G     46     46.6     46.62     PKD 46.62.Z     Sprzedaż hurtowa obrabiarek
G     46     46.6     46.63     PKD 46.63.Z     Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
G     46     46.6     46.64     PKD 46.64.Z     Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
G     46     46.6     46.65     PKD 46.65.Z     Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
G     46     46.6     46.66     PKD 46.66.Z     Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
G     46     46.6     46.69     PKD 46.69.Z     Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
G     46     46.7     46.71     PKD 46.71.Z     Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
G     46     46.7     46.72     PKD 46.72.Z     Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
G     46     46.7     46.73     PKD 46.73.Z     Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
G     46     46.7     46.74     PKD 46.74.Z     Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
G     46     46.7     46.75     PKD 46.75.Z     Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
G     46     46.7     46.76     PKD 46.76.Z     Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
G     46     46.7     46.77     PKD 46.77.Z     Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
G     46     46.9     46.90     PKD 46.90.Z     Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
G     47     47.1     47.11     PKD 47.11.Z     Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
G     47     47.1     47.19     PKD 47.19.Z     Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.2     47.21     PKD 47.21.Z     Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.2     47.22     PKD 47.22.Z     Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.2     47.23     PKD 47.23.Z     Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.2     47.24     PKD 47.24.Z     Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.2     47.25     PKD 47.25.Z     Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.2     47.26     PKD 47.26.Z     Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.2     47.29     PKD 47.29.Z     Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.3     47.30     PKD 47.30.Z     Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
G     47     47.4     47.41     PKD 47.41.Z     Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.4     47.42     PKD 47.42.Z     Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.4     47.43     PKD 47.43.Z     Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.5     47.51     PKD 47.51.Z     Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.5     47.52     PKD 47.52.Z     Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.5     47.53     PKD 47.53.Z     Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.5     47.54     PKD 47.54.Z     Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.5     47.59     PKD 47.59.Z     Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.6     47.61     PKD 47.61.Z     Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.6     47.62     PKD 47.62.Z     Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.6     47.63     PKD 47.63.Z     Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.6     47.64     PKD 47.64.Z     Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.6     47.65     PKD 47.65.Z     Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.7     47.71     PKD 47.71.Z     Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.7     47.72     PKD 47.72.Z     Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.7     47.73     PKD 47.73.Z     Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.7     47.74     PKD 47.74.Z     Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.7     47.75     PKD 47.75.Z     Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.7     47.76     PKD 47.76.Z     Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.7     47.77     PKD 47.77.Z     Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.7     47.78     PKD 47.78.Z     Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.7     47.79     PKD 47.79.Z     Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G     47     47.8     47.81     PKD 47.81.Z     Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
G     47     47.8     47.82     PKD 47.82.Z     Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
G     47     47.8     47.89     PKD 47.89.Z     Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
G     47     47.9     47.91     PKD 47.91.Z     Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
G     47     47.9     47.99     PKD 47.99.Z     Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
H     49     49.1     49.10     PKD 49.10.Z     Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
H     49     49.2     49.20     PKD 49.20.Z     Transport kolejowy towarów
H     49     49.3     49.31     PKD 49.31.Z     Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
H     49     49.3     49.32     PKD 49.32.Z     Działalność taksówek osobowych
H     49     49.3     49.39     PKD 49.39.Z     Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
H     49     49.4     49.41     PKD 49.41.Z     Transport drogowy towarów
H     49     49.4     49.42     PKD 49.42.Z     Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
H     49     49.5     49.50     PKD 49.50.A     Transport rurociągami paliw gazowych
H     49     49.5     49.50     PKD 49.50.B     Transport rurociągowy pozostałych towarów
H     50     50.1     50.10     PKD 50.10.Z     Transport morski i przybrzeżny pasażerski
H     50     50.2     50.20     PKD 50.20.Z     Transport morski i przybrzeżny towarów
H     50     50.3     50.30     PKD 50.30.Z     Transport wodny śródlądowy pasażerski
H     50     50.4     50.40     PKD 50.40.Z     Transport wodny śródlądowy towarów
H     51     51.1     51.10     PKD 51.10.Z     Transport lotniczy pasażerski
H     51     51.2     51.21     PKD 51.21.Z     Transport lotniczy towarów
H     51     51.2     51.22     PKD 51.22.Z     Transport kosmiczny
H     52     52.1     52.10     PKD 52.10.A     Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
H     52     52.1     52.10     PKD 52.10.B     Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
H     52     52.2     52.21     PKD 52.21.Z     Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
H     52     52.2     52.22     PKD 52.22.A     Działalność usługowa wspomagająca transport morski
H     52     52.2     52.22     PKD 52.22.B     Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
H     52     52.2     52.23     PKD 52.23.Z     Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
H     52     52.2     52.24     PKD 52.24.A     Przeładunek towarów w portach morskich
H     52     52.2     52.24     PKD 52.24.B     Przeładunek towarów w portach śródlądowych
H     52     52.2     52.24     PKD 52.24.C     Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
H     52     52.2     52.29     PKD 52.29.A     Działalność morskich agencji transportowych
H     52     52.2     52.29     PKD 52.29.B     Działalność śródlądowych agencji transportowych
H     52     52.2     52.29     PKD 52.29.C     Działalność pozostałych agencji transportowych
H     53     53.1     53.10     PKD 53.10.Z     Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
H     53     53.2     53.20     PKD 53.20.Z     Pozostała działalność pocztowa i kurierska
I     55     55.1     55.10     PKD 55.10.Z     Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
I     55     55.2     55.20     PKD 55.20.Z     Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
I     55     55.3     55.30     PKD 55.30.Z     Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
I     55     55.9     55.90     PKD 55.90.Z     Pozostałe zakwaterowanie
I     56     56.1     56.10     PKD 56.10.A     Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
I     56     56.1     56.10     PKD 56.10.B     Ruchome placówki gastronomiczne
I     56     56.2     56.21     PKD 56.21.Z     Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
I     56     56.2     56.29     PKD 56.29.Z     Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
I     56     56.3     56.30     PKD 56.30.Z     Przygotowywanie i podawanie napojów
J     58     58.1     58.11     PKD 58.11.Z     Wydawanie książek
J     58     58.1     58.12     PKD 58.12.Z     Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
J     58     58.1     58.13     PKD 58.13.Z     Wydawanie gazet
J     58     58.1     58.14     PKD 58.14.Z     Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
J     58     58.1     58.19     PKD 58.19.Z     Pozostała działalność wydawnicza
J     58     58.2     58.21     PKD 58.21.Z     Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
J     58     58.2     58.29     PKD 58.29.Z     Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
J     59     59.1     59.11     PKD 59.11.Z     Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
J     59     59.1     59.12     PKD 59.12.Z     Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
J     59     59.1     59.13     PKD 59.13.Z     Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
J     59     59.1     59.14     PKD 59.14.Z     Działalność związana z projekcją filmów
J     59     59.2     59.20     PKD 59.20.Z     Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
J     60     60.1     60.10     PKD 60.10.Z     Nadawanie programów radiofonicznych
J     60     60.2     60.20     PKD 60.20.Z     Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
J     61     61.1     61.10     PKD 61.10.Z     Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
J     61     61.2     61.20     PKD 61.20.Z     Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
J     61     61.3     61.30     PKD 61.30.Z     Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
J     61     61.9     61.90     PKD 61.90.Z     Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
J     62     62.0     62.01     PKD 62.01.Z     Działalność związana z oprogramowaniem
J     62     62.0     62.02     PKD 62.02.Z     Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
J     62     62.0     62.03     PKD 62.03.Z     Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
J     62     62.0     62.09     PKD 62.09.Z     Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
J     63     63.1     63.11     PKD 63.11.Z     Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
J     63     63.1     63.12     PKD 63.12.Z     Działalność portali internetowych
J     63     63.9     63.91     PKD 63.91.Z     Działalność agencji informacyjnych
J     63     63.9     63.99     PKD 63.99.Z     Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
K     64     64.1     64.11     PKD 64.11.Z     Działalność banku centralnego
K     64     64.1     64.19     PKD 64.19.Z     Pozostałe pośrednictwo pieniężne
K     64     64.2     64.20     PKD 64.20.Z     Działalność holdingów finansowych
K     64     64.3     64.30     PKD 64.30.Z     Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
K     64     64.9     64.91     PKD 64.91.Z     Leasing finansowy
K     64     64.9     64.92     PKD 64.92.Z     Pozostałe formy udzielania kredytów
K     64     64.9     64.99     PKD 64.99.Z     Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
K     65     65.1     65.11     PKD 65.11.Z     Ubezpieczenia na życie
K     65     65.1     65.12     PKD 65.12.Z     Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
K     65     65.2     65.20     PKD 65.20.Z     Reasekuracja
K     65     65.3     65.30     PKD 65.30.Z     Fundusze emerytalne
K     66     66.1     66.11     PKD 66.11.Z     Zarządzanie rynkami finansowymi
K     66     66.1     66.12     PKD 66.12.Z     Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
K     66     66.1     66.19     PKD 66.19.Z     Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
K     66     66.2     66.21     PKD 66.21.Z     Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
K     66     66.2     66.22     PKD 66.22.Z     Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
K     66     66.2     66.29     PKD 66.29.Z     Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
K     66     66.3     66.30     PKD 66.30.Z     Działalność związana z zarządzaniem funduszami
L     68     68.1     68.10     PKD 68.10.Z     Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
L     68     68.2     68.20     PKD 68.20.Z     Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
L     68     68.3     68.31     PKD 68.31.Z     Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
L     68     68.3     68.32     PKD 68.32.Z     Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
M     69     69.1     69.10     PKD 69.10.Z     Działalność prawnicza
M     69     69.2     69.20     PKD 69.20.Z     Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
M     70     70.1     70.10     PKD 70.10.Z     Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
M     70     70.2     70.21     PKD 70.21.Z     Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
M     70     70.2     70.22     PKD 70.22.Z     Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
M     71     71.1     71.11     PKD 71.11.Z     Działalność w zakresie architektury
M     71     71.1     71.12     PKD 71.12.Z     Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
M     71     71.2     71.20     PKD 71.20.A     Badania i analizy związane z jakością żywności
M     71     71.2     71.20     PKD 71.20.B     Pozostałe badania i analizy techniczne
M     72     72.1     72.11     PKD 72.11.Z     Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
M     72     72.1     72.19     PKD 72.19.Z     Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
M     72     72.2     72.20     PKD 72.20.Z     Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
M     73     73.1     73.11     PKD 73.11.Z     Działalność agencji reklamowych
M     73     73.1     73.12     PKD 73.12.A     Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
M     73     73.1     73.12     PKD 73.12.B     Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
M     73     73.1     73.12     PKD 73.12.C     Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
M     73     73.1     73.12     PKD 73.12.D     Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
M     73     73.2     73.20     PKD 73.20.Z     Badanie rynku i opinii publicznej
M     74     74.1     74.10     PKD 74.10.Z     Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
M     74     74.2     74.20     PKD 74.20.Z     Działalność fotograficzna
M     74     74.3     74.30     PKD 74.30.Z     Działalność związana z tłumaczeniami
M     74     74.9     74.90     PKD 74.90.Z     Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
M     75     75.0     75.00     PKD 75.00.Z     DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
N     77     77.1     77.11     PKD 77.11.Z     Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
N     77     77.1     77.12     PKD 77.12.Z     Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
N     77     77.2     77.21     PKD 77.21.Z     Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
N     77     77.2     77.22     PKD 77.22.Z     Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
N     77     77.2     77.29     PKD 77.29.Z     Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
N     77     77.3     77.31     PKD 77.31.Z     Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
N     77     77.3     77.32     PKD 77.32.Z     Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
N     77     77.3     77.33     PKD 77.33.Z     Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
N     77     77.3     77.34     PKD 77.34.Z     Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
N     77     77.3     77.35     PKD 77.35.Z     Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
N     77     77.3     77.39     PKD 77.39.Z     Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
N     77     77.4     77.40     PKD 77.40.Z     Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
N     78     78.1     78.10     PKD 78.10.Z     Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
N     78     78.2     78.20     PKD 78.20.Z     Działalność agencji pracy tymczasowej
N     78     78.3     78.30     PKD 78.30.Z     Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
N     79     79.1     79.11     PKD 79.11.A     Działalność agentów turystycznych
N     79     79.1     79.11     PKD 79.11.B     Działalność pośredników turystycznych
N     79     79.1     79.12     PKD 79.12.Z     Działalność organizatorów turystyki
N     79     79.9     79.90     PKD 79.90.A     Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
N     79     79.9     79.90     PKD 79.90.B     Działalność w zakresie informacji turystycznej
N     79     79.9     79.90     PKD 79.90.C     Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
N     80     80.1     80.10     PKD 80.10.Z     Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
N     80     80.2     80.20     PKD 80.20.Z     Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
N     80     80.3     80.30     PKD 80.30.Z     Działalność detektywistyczna
N     81     81.1     81.10     PKD 81.10.Z     Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
N     81     81.2     81.21     PKD 81.21.Z     Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
N     81     81.2     81.22     PKD 81.22.Z     Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
N     81     81.2     81.29     PKD 81.29.Z     Pozostałe sprzątanie
N     81     81.3     81.30     PKD 81.30.Z     Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
N     82     82.1     82.11     PKD 82.11.Z     Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
N     82     82.1     82.19     PKD 82.19.Z     Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
N     82     82.2     82.20     PKD 82.20.Z     Działalność centrów telefonicznych (call center)
N     82     82.3     82.30     PKD 82.30.Z     Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
N     82     82.9     82.91     PKD 82.91.Z     Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
N     82     82.9     82.92     PKD 82.92.Z     Działalność związana z pakowaniem
N     82     82.9     82.99     PKD 82.99.Z     Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
O     84     84.1     84.11     PKD 84.11.Z     Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
O     84     84.1     84.12     PKD 84.12.Z     Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
O     84     84.1     84.13     PKD 84.13.Z     Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
O     84     84.2     84.21     PKD 84.21.Z     Sprawy zagraniczne
O     84     84.2     84.22     PKD 84.22.Z     Obrona narodowa
O     84     84.2     84.23     PKD 84.23.Z     Wymiar sprawiedliwości
O     84     84.2     84.24     PKD 84.24.Z     Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
O     84     84.2     84.25     PKD 84.25.Z     Ochrona przeciwpożarowa
O     84     84.3     84.30     PKD 84.30.Z     Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P     85     85.1     85.10     PKD 85.10.Z     Wychowanie przedszkolne
P     85     85.2     85.20     PKD 85.20.Z     Szkoły podstawowe
P     85     85.3     85.31     PKD 85.31.A     Gimnazja
P     85     85.3     85.31     PKD 85.31.B     Licea ogólnokształcące
P     85     85.3     85.31     PKD 85.31.C     Licea profilowane
P     85     85.3     85.32     PKD 85.32.A     Technika
P     85     85.3     85.32     PKD 85.32.B     Zasadnicze szkoły zawodowe
P     85     85.3     85.32     PKD 85.32.C     Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
P     85     85.4     85.41     PKD 85.41.Z     Szkoły policealne
P     85     85.4     85.42     PKD 85.42.A     Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
P     85     85.4     85.42     PKD 85.42.B     Szkoły wyższe
P     85     85.5     85.51     PKD 85.51.Z     Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
P     85     85.5     85.52     PKD 85.52.Z     Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
P     85     85.5     85.53     PKD 85.53.Z     Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
P     85     85.5     85.59     PKD 85.59.A     Nauka języków obcych
P     85     85.5     85.59     PKD 85.59.B     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
P     85     85.6     85.60     PKD 85.60.Z     Działalność wspomagająca edukację
Q     86     86.1     86.10     PKD 86.10.Z     Działalność szpitali
Q     86     86.2     86.21     PKD 86.21.Z     Praktyka lekarska ogólna
Q     86     86.2     86.22     PKD 86.22.Z     Praktyka lekarska specjalistyczna
Q     86     86.2     86.23     PKD 86.23.Z     Praktyka lekarska dentystyczna
Q     86     86.9     86.90     PKD 86.90.A     Działalność fizjoterapeutyczna
Q     86     86.9     86.90     PKD 86.90.B     Działalność pogotowia ratunkowego
Q     86     86.9     86.90     PKD 86.90.C     Praktyka pielęgniarek i położnych
Q     86     86.9     86.90     PKD 86.90.D     Działalność paramedyczna
Q     86     86.9     86.90     PKD 86.90.E     Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Q     87     87.1     87.10     PKD 87.10.Z     Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
Q     87     87.2     87.20     PKD 87.20.Z     Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Q     87     87.3     87.30     PKD 87.30.Z     Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Q     87     87.9     87.90     PKD 87.90.Z     Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
Q     88     88.1     88.10     PKD 88.10.Z     Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Q     88     88.9     88.91     PKD 88.91.Z     Opieka dzienna nad dziećmi
Q     88     88.9     88.99     PKD 88.99.Z     Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
R     90     90.0     90.01     PKD 90.01.Z     Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
R     90     90.0     90.02     PKD 90.02.Z     Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
R     90     90.0     90.03     PKD 90.03.Z     Artystyczna i literacka działalność twórcza
R     90     90.0     90.04     PKD 90.04.Z     Działalność obiektów kulturalnych
R     91     91.0     91.01     PKD 91.01.A     Działalność bibliotek
R     91     91.0     91.01     PKD 91.01.B     Działalność archiwów
R     91     91.0     91.02     PKD 91.02.Z     Działalność muzeów
R     91     91.0     91.03     PKD 91.03.Z     Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
R     91     91.0     91.04     PKD 91.04.Z     Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
R     92     92.0     92.00     PKD 92.00.Z     DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
R     93     93.1     93.11     PKD 93.11.Z     Działalność obiektów sportowych
R     93     93.1     93.12     PKD 93.12.Z     Działalność klubów sportowych
R     93     93.1     93.13     PKD 93.13.Z     Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
R     93     93.1     93.19     PKD 93.19.Z     Pozostała działalność związana ze sportem
R     93     93.2     93.21     PKD 93.21.Z     Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
R     93     93.2     93.29     PKD 93.29.Z     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
S     94     94.1     94.11     PKD 94.11.Z     Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
S     94     94.1     94.12     PKD 94.12.Z     Działalność organizacji profesjonalnych
S     94     94.2     94.20     PKD 94.20.Z     Działalność związków zawodowych
S     94     94.9     94.91     PKD 94.91.Z     Działalność organizacji religijnych
S     94     94.9     94.92     PKD 94.92.Z     Działalność organizacji politycznych
S     94     94.9     94.99     PKD 94.99.Z     Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
S     95     95.1     95.11     PKD 95.11.Z     Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
S     95     95.1     95.12     PKD 95.12.Z     Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
S     95     95.2     95.21     PKD 95.21.Z     Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
S     95     95.2     95.22     PKD 95.22.Z     Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
S     95     95.2     95.23     PKD 95.23.Z     Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
S     95     95.2     95.24     PKD 95.24.Z     Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
S     95     95.2     95.25     PKD 95.25.Z     Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
S     95     95.2     95.29     PKD 95.29.Z     Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
S     96     96.0     96.01     PKD 96.01.Z     Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
S     96     96.0     96.02     PKD 96.02.Z     Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
S     96     96.0     96.03     PKD 96.03.Z     Pogrzeby i działalność pokrewna
S     96     96.0     96.04     PKD 96.04.Z     Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
S     96     96.0     96.09     PKD 96.09.Z     Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
T     97     97.0     97.00     PKD 97.00.Z     GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
T     98     98.1     98.10     PKD 98.10.Z     Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
T     98     98.2     98.20     PKD 98.20.Z     Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
U     99     99.0     99.00     PKD 99.00.Z     ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
Wyszukiwarka PKD