www.niepelnosprawny.org

co mozna zalatwic przez internet w urzędach:

E-deklaracje rozliczenie z urzedem skarbowym

E-deklaracje

Szybki i wygodny sposób rozliczenia się z fiskusem. Umożliwia składanie drogą elektroniczną m.in. deklaracji PIT i VAT. System jest darmowy, bezpieczny i prosty w obsłudze. Już teraz wiadomo, że 2013 będzie kolejnym rekordowym rokiem pod względem liczby rozliczeń online.

Więcej na www.e-deklaracje.gov.pl

Firma przez internet

Przedsiębiorcy mogą zarejestrować online swoją działalność gospodarczą. Dane są automatycznie przesyłane do urzędu skarbowego, GUS oraz ZUS/KRUS.

Więcej na www.firma.gov.pl

Profil zaufany ePUAP

Spełnia on podobne funkcje do komercyjnych podpisów elektronicznych. Pozwala potwierdzić naszą tożsamość w kontaktach online z urzędem. Mając taki profil możemy korzystać z usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Więcej na www.epuap.gov.pl

Wybrane usługi w ramach platformy ePUAP:

  Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  Usługi ZUS (m.in. sprawdzanie stanu konta w ZUS)
  Usługi świadczone przez niektóre urzędy gmin, na przykład:

  Wnioski, pisma, zapytania do urzędu
  Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
  Dopisanie do spisu wyborców
  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
  Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
  Wydanie wtórnika prawa jazdy
  Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

E-sąd

Rozpatruje proste sprawy o zapłatę, najczęściej spory między przedsiębiorcami a osobami, które nie uregulowały faktury. Całe postępowanie odbywa się przez internet: od złożenia pozwu do wydania nakazu zapłaty.

E-sąd to:

  przyspieszone i uproszczone postępowanie
  niższe koszty sądowe
  krótszy czas wydania nakazu zapłaty
  elektroniczne, a nie papierowe dokumenty
  zdalny dostęp z każdego miejsca
  doręczenia elektroniczne

Więcej na www.e-sad.gov.pl

Odpisy KRS przez internet

Dostęp online do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to oszczędność czasu i pieniędzy. Nie trzeba już płacić za odpisy KRS ani fatygować się do wydziału gospodarczego sądu.

Więcej na www.ems.ms.gov.pl

Księgi wieczyste online

Dzięki zastąpieniu rejestrów papierowych zapisami elektronicznymi mamy wgląd do ksiąg wieczystych bez konieczności wizyty w sądzie.

Więcej na www.ekw.ms.gov.pl

Status paszportu

Czekając na wydanie dokumentu możemy sami sprawdzić, czy nowy paszport jest już gotowy do odbioru.

Więcej na www.paszporty.msw.gov.pl

eWUŚ

Od 1 stycznia 2013 r. zgłaszając się do lekarza pokazujemy PESEL i dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy albo paszport), by potwierdzić, że mamy prawo do opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Więcej na www.ewus.csioz.gov.pl

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html                                       
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy
http://www.ewus.csioz.gov.pl/swiadczeniodawcy
https://www.e-sad.gov.pl/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Jak załatwić sprawę w urzędzie przez internet?

EPUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to portal, w którym sprawę urzędową możemy załatwić za pośrednictwem Internetu. Jak działa system?

Aby korzystać z portalu należy posiadać konto użytkownika.  Rejestracja jest darmowa. Przy tworzeniu konta musimy podać swoje dane, takie jak: imię, nazwisko, PESEL, NIP oraz adres e-mail.

Za pośrednictwem portalu możliwa jest komunikacja z organami administracji publicznej zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców.

Strona główna portalu to: www.epuap.gov.pl.
Co z podpisem elektronicznym?

Złożenie pisma za pośrednictwem ePUAP nie wymaga użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamiast niego możemy posłużyć się profilem zaufanym. Jest to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.
W jaki sposób uzyskać zaufany profil?

Po pierwsze, należy zalogować się na platformie ePUAP (osoby nie posiadające jeszcze konta, powinny je utworzyć). Drugim krokiem jest wypełnienie wniosku o założenie profilu, trzecim zaś - potwierdzenie tożsamości. W tym celu w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z punków potwierdzających. Jeżeli tego nie zrobimy, to po upływie tego terminu wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

Osoby posiadające podpis elektroniczny powinny zalogować się na platformie ePUAP, wypełnić wniosek o założenie profilu, a następnie potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego kwalifikowanym certyfikatem.


Jak posługiwać się zaufanym profilem?

Po zalogowaniu się na stronie internetowej www.epuap.gov.pl, wybieramy usługę, z której chcemy skorzystać np. dofinansowanie zakupu podręczników. Następnie wypełniamy wniosek i podpisujemy go profilem zaufanym. Tak wypełniony wniosek wysyłamy on-line do urzędu.
Jakie sprawy załatwimy on-line?

Poniżej przedstawiamy przykładowe sprawy, jakie możemy załatwić za pomocą platformy bez wychodzenia z domu:

    anulowanie ustalonego terminu egzaminu na prawo jazdy;
    bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych;
    deklaracja na podatek od nieruchomości;
    dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
    dofinansowanie zakupu podręczników;
    dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
    dopisanie do spisu wyborców;
    duplikaty i odpisy świadectw;
    jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe);
    licencja na przewóz osób taksówką osobową;
    nadanie numeru porządkowego nieruchomości;
    nadanie/zmiana numeru PESEL;
    odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego;
    odwołania i zażalenia;
    opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
    orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego;
    oświadczenie o stanie majątkowym;
    pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP;
    pomoc w sytuacji kryzysowej;
    pozwolenie na budowę;
    pozwolenie wodnoprawne;
    przyznanie dodatku mieszkaniowego;
    przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego;
    przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
    rejestracja urodzeń;
    sporządzenie aktu zgonu;
    stypendium szkolne;
    umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych;
    wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej;
    wydawanie zaświadczeń;
    wymiana prawa jazdy;
    wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego;
    zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

Jakie sprawy można załatwić przez ePUAP?

Lista spraw, które możesz załatwić za przez internet za pomocą ePUAP jest dość długa. Ze względu na tematykę Akademii mfind wymienimy tutaj: uzyskanie prawa jazdy, wymianę prawa jazdy i sprawy zawiązane z utratą tego dokumentu, następnie zarejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdu, wymianę dowodu rejestracyjnego. Za pomocą ePUAP można nawet odwołać się od mandatu karnego tzn. osoba w ciężkiej sytuacji może złożyć wniosek o umorzenie grzywny, obniżenie lub rozłożenie na raty.

Oto lista najważniejszych spraw, które możesz załatwić przez ePUAP:

Motoryzacja i transport:

    Uzyskanie prawa jazdy
    Wymiana prawa jazdy
    Utracenie prawa jazdy
    Zarejestrowanie pojazdu
    Wymiana dowodu rejestracyjnego
    Utracenie dowodu rejestracyjnego
    Wyrejestrowanie pojazdu

Sprawy obywatelskie:

    Alimenty
    Adopcja
    Narodziny dziecka (becikowe, nadanie/zmiana numeru PESEL, rejestracja urodzeń)
    Zawieranie małżeństwa
    Śmierć członka rodziny
    Zgłaszanie zmian w aktach stanu cywilnego
    Uzyskiwanie odpisów akt stanu cywilnego
    Zmiana imienia i nazwiska

Podatki, opłaty, cła

    Rozliczenie podatku PIT i CIT
    Deklarowanie podatku VAT
    Uzyskanie ulgi podatkowej
    Rozliczenie podatku rolnego i od nieruchomości
    Interpretacje podatkowe (w tym także wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy)
    Rozliczenie podatku od środków transportowych
    Podatek akcyzowy
    Opłacenie mandatu
    Odwołanie od mandatu karnego
    Wnoszenie opłat skarbowych

Przedsiębiorczość

    Zakładanie działalności gospodarczej
    Prowadzenie i zakładanie działalności gospodarczej
    Rozwijanie działalności gospodarczej
    Uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej

Praca i zatrudnienie

    Informacja dotycząca naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska
    Organizacja prac interwencyjnych
    Przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej