www.niepelnosprawny.org

yli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co zyskujesz rejestrując się w ZIP

  • Szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych.
  • Wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach.
  • Informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia.


   ZIP działa tylko w internecie i jest ogólnopolskim serwisem z danymi gromadzonymi przez NFZ. Składa się z czterech głównych części: serwisu informacyjnego "Twój Portal", informatora "Gdzie się leczyć", Rejestru Usług Medycznych oraz strony "Prawo do świadczeń zdrowotnych". Wiedziona ciekawością i zachęcona przez posła Marka Plurę, który na swoim profilu na Facebooku entuzjazmował się ZIP-em, postanowiłam zarejestrować się w tym systemie, by dowiedzieć się, ile kosztowała moja ostatnia wizyta u okulisty albo krótki pobyt w szpitalu kilka lat temu (na szczęście nie przed 2008 rokiem).