www.niepelnosprawny.org

Ubezpieczony może sprawdzić stan swojego konta, znaleźć również informację o zgromadzonych składkach, świadczeniobiorcy znajdą tu informację na temat  przyznanych im świadczeń i ich wysokości, natomiast płatnicy składek znajdą dane na temat należnych i opłacanych składek. Dla płatników składek jest również udostępniona aplikacja e-Płatnik, która zapewnia możliwość komunikowania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki tej aplikacji mamy możliwość złożenia dokumentów ubezpieczeniowych, zgłoszeniowych i rozliczeniowych w kontekście obowiązków jakie ma płatnik składek wobec ZUS – przypomina Sławomir Wasielewski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Składki w parę minut

Kolejnym ułatwieniem jest możliwość zapłacenia składek on-line. Przedsiębiorca, który złoży dokumenty rozliczeniowe wybiera tylko bank, a system automatycznie podpowie mu dane dotyczące przelewu. Klient musi tylko autoryzować przelew w swoim banku, a ZUS dostanie informację o zrealizowaniu takiej płatności i już na tej podstawie może wydać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. Platforma zapewnia dużą wygodę– wszystko można załatwić przez Internet, a jeśli trzeba będzie jednak pójść do oddziału Zakładu, to poprzez stronę internetową będzie można umówić się na taką wizytę. System podpowie nam najbliższą jednostkę Zakładu, poda dzień i godzinę spotkania.

Cyfryzacja systemu wystawiania L-4

Ponieważ PUE cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ZUS planuje jej rozbudowę. W roku przyszłym dojdzie m.in. do elektronizacji systemu zwolnień lekarskich i wówczas lekarz będzie mógł wystawić zwolnienie on-line.

– Zwolnienie w momencie wystawienia przez lekarza automatycznie trafi do przedsiębiorcy, czyli do płatnika składek, do lekarza, do ubezpieczonego i do ZUS. Także wszystkie zainteresowane strony dowiedzą się o tym fakcie najszybciej, jak to możliwe. Od razu mamy informacje o tym, że ktoś jest chory, że ktoś nie przyjdzie do pracy i możemy podjąć odpowiednie działania –