www.niepelnosprawny.org

artykuły o pracy niepełnosprawnych

Począwszy od kwietnia 2014 zmieniły się dofinansowania PFRON do wynagrodzeń pracowników i inne przepisy. Obecnie chcąc zatrudnić osobę niepełnosprawną, jako firma, która zatrudnia mniej niż 25 pracowników lub powyżej 25 pracowników i utrzymuje 6% zatrudnienia niepełnosprawnych, dofinansowanie wynosi:

stopień

Schorzenie specjalne

Bez specjalnego

lekki

1050

450

umiarkowany

1725

1125

znaczny

2400

1800

Koszty pracodawcy nie może przekroczyć 90% kosztów, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

Przykład: mając wynagrodzenie 1680,00 zł brutto, a pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który ma schorzenie specjalne, obliczamy:

ubezpieczenie emerytalne  9,76% *1680,00 zł = 163,97 zł

ubezpieczenie rentowe i 6,50% *1680,00 zł = 109,20 zł

ubezpieczenie wypadkowe 1,93% * 1680,00= 32,42 zł

Fundusz Pracy        1680,00 * 2,45% = 41,16 zł

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1680,00 zł * 0,10% = 1,68 zł

łącznie 348,43 zł

całkowita kwota : 2.028,43 zł *0,75= 1521,32

507,11 =================== tyle pracodawca dopłaca do wynagrodzenia miesięcznego

 

 Pracodawcy zatrudniający ponad 25 osób, nie mający 6% zatrudnienia niepełnosprawnych płacą obowiązkowe wpłaty na rzecz PFRON.

1.kwota do zapłaty = 0,4065 × Przeciętne wynagrodzenie  × (Zatrudnienie ogółem × 0,06 - zatrudnieni niepełnosprawni)

 

przykład firma ma 50 pracowników, nie zatrudnia niepełnosprawnych, wyliczamy kwotę do zapłaty na rzecz PFRON

1. 0,4065*3.739,97(50*0,06 -0)= 4560,8934 zapłata na PFRON

 

jedna osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze specjalnym schorzeniem liczona jest za dwa etaty, ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym za 3 etaty, poza tym lekki, umiarkowany i znaczny stopień 1 etat czyli by obliczyć zmniejszenie wpłaty na PFRON lub czy w ogóle trzeba płacić można zastosować

 kwota= 0,4065 x przeciętne wynagrodzenie x[zatrudnienie ogółem x 0,06 - (3xznaczny st specjalne sch+ 2x umiarkowany st schorzenie specjalne + reszta niepełnosprawnych)]

 

przykład, firma zatrudnia 50 pracowników, zatrudnia w tym jednego niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym ze schorzeniem specjalnym (2 etaty):

0,4065*3.739,97[50*0,06 - (3*0+2*1+0)]=1520,2978 zapłata na PFRON , patrząc na powyższy pierwszy przykład zatrudniając jednego pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym pracodawca zaoszczędził 4560,8934 - 1520,2978 = 3040,5956 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 maj wojciech

Wojciech Maj – jeden z dwóch w Polsce – tłumaczy przysięgłych języka angielskiego łamie stereotyp niewidomego, zasługującego na współczucie.

Jego historia sięga czasów niemowlęctwa, wtedy za sprawą nowotwora stracił wzrok, ale udało mu się uratować życie. Mądrzy rodzice, aby nauczyć go szybko samodzielności, otwarcia na świat, posłali go do szkoły specjalnej dla niewidomych w Laskach. Do szkoły średniej, ale już nie specjalnej udał się na Śląsku. Najlepiej i z przyjenością uczył się z polskiego i angielskiego. Studia wybrał bez wahania, wybrał to co lubiał – Anglistykę.

Po studiach został właśnie tłumaczem, a później tłumaczem przysięgłym. W 1983 roku kiedy został zaprzysiężony, było ciężej, jedna osoba czytała mu, a on wtedy tłumaczył wysłuchany tekst. Obecnie „gadający” sprzęt komputerowy ułatwia panu Wojciechowi pracę. Mało tego, niewidomy tłumacz ma własną firmę, która oprócz tłumaczeń, zajmuje się szkoleniem niewidomych.

Nie tak dawno pan Maj założył Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących Vega.

(zdjęcie zamieszczone za zgodą pana Wojciecha, którego autorem jest Joanna Jarząbek (C) 2011 Joanna Jarząbek).