www.niepelnosprawny.org

Począwszy od kwietnia 2014 zmieniły się dofinansowania PFRON do wynagrodzeń pracowników i inne przepisy. Obecnie chcąc zatrudnić osobę niepełnosprawną, jako firma, która zatrudnia mniej niż 25 pracowników lub powyżej 25 pracowników i utrzymuje 6% zatrudnienia niepełnosprawnych, dofinansowanie wynosi:

stopień

Schorzenie specjalne

Bez specjalnego

lekki

1050

450

umiarkowany

1725

1125

znaczny

2400

1800

Koszty pracodawcy nie może przekroczyć 90% kosztów, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

Przykład: mając wynagrodzenie 1680,00 zł brutto, a pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który ma schorzenie specjalne, obliczamy:

ubezpieczenie emerytalne  9,76% *1680,00 zł = 163,97 zł

ubezpieczenie rentowe i 6,50% *1680,00 zł = 109,20 zł

ubezpieczenie wypadkowe 1,93% * 1680,00= 32,42 zł

Fundusz Pracy        1680,00 * 2,45% = 41,16 zł

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1680,00 zł * 0,10% = 1,68 zł

łącznie 348,43 zł

całkowita kwota : 2.028,43 zł *0,75= 1521,32

507,11 =================== tyle pracodawca dopłaca do wynagrodzenia miesięcznego

 

 Pracodawcy zatrudniający ponad 25 osób, nie mający 6% zatrudnienia niepełnosprawnych płacą obowiązkowe wpłaty na rzecz PFRON.

1.kwota do zapłaty = 0,4065 × Przeciętne wynagrodzenie  × (Zatrudnienie ogółem × 0,06 - zatrudnieni niepełnosprawni)

 

przykład firma ma 50 pracowników, nie zatrudnia niepełnosprawnych, wyliczamy kwotę do zapłaty na rzecz PFRON

1. 0,4065*3.739,97(50*0,06 -0)= 4560,8934 zapłata na PFRON

 

jedna osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze specjalnym schorzeniem liczona jest za dwa etaty, ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym za 3 etaty, poza tym lekki, umiarkowany i znaczny stopień 1 etat czyli by obliczyć zmniejszenie wpłaty na PFRON lub czy w ogóle trzeba płacić można zastosować

 kwota= 0,4065 x przeciętne wynagrodzenie x[zatrudnienie ogółem x 0,06 - (3xznaczny st specjalne sch+ 2x umiarkowany st schorzenie specjalne + reszta niepełnosprawnych)]

 

przykład, firma zatrudnia 50 pracowników, zatrudnia w tym jednego niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym ze schorzeniem specjalnym (2 etaty):

0,4065*3.739,97[50*0,06 - (3*0+2*1+0)]=1520,2978 zapłata na PFRON , patrząc na powyższy pierwszy przykład zatrudniając jednego pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym pracodawca zaoszczędził 4560,8934 - 1520,2978 = 3040,5956 PLN