www.niepelnosprawny.org

nvda

 

NVDA to czytnik ekranu (ang. screenreader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL.

Program nie jest duży, gdyż nieco ponad 18MB dla instalcji programu nie bedzie spowalniać nawet starsze komputery. Czytnik posiada również dodatki /rozszerzenia/ do podstawowej wersji rozszerzajac lub lekko zmieniając sposób działania głownego programu.

Strona projektu: http://www.nvda.pl