www.niepelnosprawny.org

jaws logo


JAWS jest, podobnym do NVDA, czytnikiem ekranu, lecz bardziej zaawansowanym do celów zawodowych (pracy). JAWS jest skrótem od angielskich słów Job Access With Speech, twórcą tego oprogramowania dla ociemniałych jest
Blind and Low Vision Group at Freedom Scientific of St. Petersburg. Jak w samym logo jest napisane, JAWS jest przeznaczony do Windowsa.
           Program ten nie tylko odczytuje ważne informacje z ekranu komputera, ale także potrafi opisywać obiekty graficzne, takie jak wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, obramowania i tabele. Do pracy w Polsce występuje z polskojęzycznym syntezatorem mowy RealSpeak (Agata). Wewnątrzwbudowany język programowania Jaws ma możliwość programowania klawiszy do programu JAWS jak również tworzenia w języku programowania JAWS podprogramów (skryptów) wykonujących określone czynności.
          Jednak sam program nie jest tani, wersja standard to koszt 895$, a Professional 1095$, dobrze, że jest jednak wersja demonstracyjna do wypróbowania.

Strona projektu: http://www.freedomscientific.com/products/fs/jaws-product-page.asp