www.niepelnosprawny.org

  Rodzaje (stopnie) niepełnosprawności zależnie od metodologii, a są to zasadniczo 3 rodzaje (stopnie, każda matodologia jest tak samo trójdzielna). Czemu więc odpowiada nazewnictwo PZON (Państwowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawnośći), ZUS lub starsze nazewnictwo ZUS?

 

lekki stopień niepełnosprawności

częściowa niezdolność do pracy

III grupa inwalidzka

     

umiarkowany stopień niepełnosprawności

całkowita niezdolność do pracy

II grupa inwalidzka

     

znaczny stopień niepełnosprawności

całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji

I grupa inwalidzka 

 

  W tabeli kolumnami wyszczególniłem odrębne trzy metodologie przyznawania niepełnosprawności, wierszami są ukazane odpowiadające każdemu stopniowi niepełnosprawnośći  te same nazewnicta w różnych metodologiach - czyli przykładowo lekki stopień niepełnosprawności to to samo co częściowa niezdolność do pracy lub III grupa inwalidzka. Druga kolumna jest najczęściej określana przez ZUS (orzeczników ZUS w orzeczeniach łącznie z przyznaną rentą).