www.niepelnosprawny.org

paweł urbański

  Paweł Urbański – bo o nim mowa – jest człowiekiem wyjątkowym, mimo swojej niepełnosprawności dokonał więcej niż wielu pełnosprawnych, jest pierwszym niewidomym Polakiem, który zdobył Kilimandżaro, a prędzej inne najwyższe szczyty świata. Jedynie Erik Wihenmayer, niewidomy, zdobył więcej, bo całą koronę ziemii.

Paweł urodził się 15 kwietnia 1982 roku. Gdy przyszedł na świat ważył zaledwie 1,5 kilo, a lekarze zdiagnozowali u niego retinopatię - chorobę, która powoduje utratę wzroku. W lipcu 1995 roku stracił wzrok kompletnie (odkleiła mu się siatkówka) i tylko przy pomocy najbliższych skończył szkołę podstawową.

W liceum dla niewidomych, nauczył się jak radzić sobie samemu w codziennych czynnościach. Przed studiami wyjechał do Norwegii i podjął naukę w Red Cross Nornic United Word College, realizując program matury międzynarodowej. To właśnie tam zrodziły się pasje do sportów ekstremalnych.

  Po powrocie do ojczyzny podjął studia na Wydziale Ekonomicznym na Uniwersytecie Gdańskim, tutaj spotkał Czesława Jakubczyka, z którym się związał, a który jest alpinistą (znany z telewizyjnego programu Zdobywcy). Przez kilka lat uczestniczył w pracach Rektorskiej Komisji Uniwersytet bez Barier. Podczas IV roku studiów wrócił do wspinaczki sportowej. Paweł Urbański od III roku studiów realizował program w trybie indywidualnym, który jest przyznawany tylko nielicznym osobom, na podstawie bardzo dobrych wyników w nauce. Brał wówczas udział w wysokiej rangi konferencjach technologicznych, gdzie prezentował własne opracowania naukowe.

   Informatyk, ekonomista, zajmujący się modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych, projektowaniem systemów zarządzania treścią, obiegu i archiwizacji dokumentów oraz integracją i analizą danych. Od lipca do września 2008 r. pracował dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Departamencie Informatyzacji przy projektach informatycznych systemów rządowych klasy e-government. Brał również aktywny udział przy tworzeniu pierwszej zintegrowanej platformy takich usług w Polsce.

  W czasie studiów Urbański dołączył do Adventure Club - Międzywydziałowego Koła Naukowego, które zorganizowało już ponad 65 pozaeuropejskich wypraw. Właśnie pod szyldem tego klubu w lutym 2007 roku podjął próbę wejścia na największy szczyt obu Ameryk Aconcaguę (6962 m n.p.m.). Drobna kontuzja zatrzymała go na wysokości 5600 m n.p.m., ale zapowiadał, że tak szybko się nie podda. Na podstawie tej wyprawy powstał film dokumentalny "Smak wielkiej góry".

   6 lutego 2008, dzięki pomocy sponsorów, z dziewięcioma innymi członkami Adventure Club wyruszył na szczyt Kilimandżaro szlakiem Machame Router.
Dzięki Pawłowi każdy z alpinistów podchodził do wyprawy bardziej na luzie, śpiewali po drodze, żartowali, bardziej doświadczeni alpiniści nie kryli, że Urbański był ważnym ogniwem całego przedsięwzięcia.

  Dotarli na szczyt bez problemów, a to nie zdarza się zbyt często. Przez całą drogę nikt nie słyszał z ust Pawła ani jednego słowa narzekania, skargi na cokolwiek, to raczej bardziej Paweł podnosił na duchu każdego, gdy pojawiały się jakieś chwile zwątpienia podczas wspinaczki. Był dla nich inspiracją i pokazał, że marzenia można realizować mimo przeciwności.

Wyprawy Pawła Urbańskiego:

  • Aconcagua (2007) – dojście do 5600 n.p.m.
  • Kilimanjaro (2008) – zdobyty szczyt
  • Elbrus (2008) – dojście do 5100 n.p.m.
  • Góra Kościuszki (2009) – 2280 n.p.m. – zdobyty szczyt

Strona Pawła Urbańskiego:

www.e-urbanski.pl

(zdjęcie Pawła Urbańskiego zapożyczone ze strony pclab.pl za zgodą pana Tomasza Niechaja sekretarza redakcji)