www.niepelnosprawny.org

Obecny program aktywny samorząd 2 w 2016 roku poprzedni Student 2, funkcjonuje dość sprawnie. Wnioski, procedury, niemal niezmienione, jest niedosyt z mniejszej wysokości dofinansowania, ale już faktur nie trzeba, co jest duzym ułatwieniem.
Wiem, że są znaczne ograniczenia do 1000zł, niektórym studentom opłacają tylko czesne, a książki, materały biurowe trzeba we własnym zakresie finansować, co prawda, jest mozliwość zwiekszenia difinansowania, ale w niewielkim stopniu i tylko w znacznym stopniu.
  Przypominam drogę starania sie o dofinansowanie:
wypelniony wniosek (do 10 pazdziernika) z zaswiadczeniem ze szkoły -> informacje o podpisaniu otrzymujemy listem (około 2 miesięcy lub może zadzwonić urzędnik) -> podpisanie umowy (w tym podpisanie oświadczenia) o przeznaczeniu dodatku na pokrycie kosztów kształcenia-> przelew na konto -> rozliczenie z czesnego.
  Mam nadzieję, że w przyszłości dofinansowywane będą również kursy i szkolenia, to by był dobry krok.

pfron
 

Z tego programu PFRON korzystam od kilku lat, zawsze był wypłacalny, dopiero w roku akademickim 2010/2011 ze względu na kryzys światowy oraz kryzys finansów publicznych w Polsce trochę się pozmieniało. Jednak mimo tego jestem niezmiernie zadowolony z tego co było, nie wiem jak by było z nauką jeśli by pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie była udzielona.

Oprócz standardowo opłacanego czesnego Student II ( poprzednio Student) finansowane są również książki, drobne materiały biurowe, pendrive, kardridż do drukarki, program komputerowy. Każdej osobie niepełnosprawnej bym polecał ten program. W ciągu kilku lat dofinansowywania wszedłem w pewną wprawę, ale mimo to co roku coś się zmienia, czasem mniej, czasem więcej w tym ciekawym programie. Na początku nauki korzystałem z Oddziału Podkarpackiego PFRON-u, obecnie drugi rok z rzędu bazuje na Oddziale Mazowieckim.

Przedstawie teraz model tego w jaki sposób otrzymuje się dofinansowanie :

Składanie wniosku do 10.10 (każdego roku) -> przychodzi list z informacją o dniu podpisania umowy -> z orzeczeniem (oryginałem) i zaświadczeniem z uczelni zjawiasz się w oddziale PFRON, gdy zmieniłeś numer konta bankowego (jeśli jest inny niż we wniosku) to musisz ten nowy podać -> podpisanie umowy -> otrzymujesz specjalne druki do rozliczenia z pieniędzy, na co można wydać pieniądze, oraz umowę -> pieniążki wpływają na konto (pierwsza transza) -> płacisz, kupujesz, zbierasz faktury vat -> wypełniasz rozliczenie i załączasz faktury vat -> dostarczasz do PFRON -> PFRON rozlicza cię i zazwyczaj odpisuje - wysyła rozliczenie -> przedkładasz zaświadczenie z uczelni -> otrzymujesz kolejną - drugą transzę -> rozliczasz się z niej podobnie do tamtej i załatwione.

 

 

 

pfron
 

  W programie Student II, jak co roku, pojawiają się zmiany, na ten rok akademicki, według mnie, przyszła bardzo korzystna zmiana. Dofinansowanie jak co roku składa się z dwóch części, jedna na czesne (opłata za naukę), druga na wszystko co poza tym np. zeszyty, książki, dojazdy, internet itp, ta druga część jest zwana "Dodatkiem na pokrycie kosztów kształcenia".

  W roku akademickim 2011/2012 nie trzeba było przedstawiać faktur np. za książki, internet ...itp, wystarczyło jedynie oświadczenie (czyli z Dodatku na pokrycie kształcenia). To bardzo korzystne rozwiązanie, według mnie dla dwóch stron, mniej papierkowej roboty dla PFRON i też ograniczenie dla niego kosztów, a dla beneficjentów też mniej zachodu, bo przecież trzeba było brać od wszystkiego faktury, a jak jeszcze ich dużo było i wpisywanie w odpowiednie rubryki to wiele czasu zajmowało.

  Teraz oczekujemy na Studenta na nowy rok akademicki, korzystnie by było być jakimś innym pozytywnym rozwiązaniem być zaskoczonym. Dla mnie by bardzo pozytywnie było przyjęte składanie wniosków przez internet, w ogóle załatwianie wszystkiego przez internet.