www.niepelnosprawny.org

pfron
 

  W programie Student II, jak co roku, pojawiają się zmiany, na ten rok akademicki, według mnie, przyszła bardzo korzystna zmiana. Dofinansowanie jak co roku składa się z dwóch części, jedna na czesne (opłata za naukę), druga na wszystko co poza tym np. zeszyty, książki, dojazdy, internet itp, ta druga część jest zwana "Dodatkiem na pokrycie kosztów kształcenia".

  W roku akademickim 2011/2012 nie trzeba było przedstawiać faktur np. za książki, internet ...itp, wystarczyło jedynie oświadczenie (czyli z Dodatku na pokrycie kształcenia). To bardzo korzystne rozwiązanie, według mnie dla dwóch stron, mniej papierkowej roboty dla PFRON i też ograniczenie dla niego kosztów, a dla beneficjentów też mniej zachodu, bo przecież trzeba było brać od wszystkiego faktury, a jak jeszcze ich dużo było i wpisywanie w odpowiednie rubryki to wiele czasu zajmowało.

  Teraz oczekujemy na Studenta na nowy rok akademicki, korzystnie by było być jakimś innym pozytywnym rozwiązaniem być zaskoczonym. Dla mnie by bardzo pozytywnie było przyjęte składanie wniosków przez internet, w ogóle załatwianie wszystkiego przez internet.