www.niepelnosprawny.org

pfron
 

Z tego programu PFRON korzystam od kilku lat, zawsze był wypłacalny, dopiero w roku akademickim 2010/2011 ze względu na kryzys światowy oraz kryzys finansów publicznych w Polsce trochę się pozmieniało. Jednak mimo tego jestem niezmiernie zadowolony z tego co było, nie wiem jak by było z nauką jeśli by pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie była udzielona.

Oprócz standardowo opłacanego czesnego Student II ( poprzednio Student) finansowane są również książki, drobne materiały biurowe, pendrive, kardridż do drukarki, program komputerowy. Każdej osobie niepełnosprawnej bym polecał ten program. W ciągu kilku lat dofinansowywania wszedłem w pewną wprawę, ale mimo to co roku coś się zmienia, czasem mniej, czasem więcej w tym ciekawym programie. Na początku nauki korzystałem z Oddziału Podkarpackiego PFRON-u, obecnie drugi rok z rzędu bazuje na Oddziale Mazowieckim.

Przedstawie teraz model tego w jaki sposób otrzymuje się dofinansowanie :

Składanie wniosku do 10.10 (każdego roku) -> przychodzi list z informacją o dniu podpisania umowy -> z orzeczeniem (oryginałem) i zaświadczeniem z uczelni zjawiasz się w oddziale PFRON, gdy zmieniłeś numer konta bankowego (jeśli jest inny niż we wniosku) to musisz ten nowy podać -> podpisanie umowy -> otrzymujesz specjalne druki do rozliczenia z pieniędzy, na co można wydać pieniądze, oraz umowę -> pieniążki wpływają na konto (pierwsza transza) -> płacisz, kupujesz, zbierasz faktury vat -> wypełniasz rozliczenie i załączasz faktury vat -> dostarczasz do PFRON -> PFRON rozlicza cię i zazwyczaj odpisuje - wysyła rozliczenie -> przedkładasz zaświadczenie z uczelni -> otrzymujesz kolejną - drugą transzę -> rozliczasz się z niej podobnie do tamtej i załatwione.