www.niepelnosprawny.org

Obecny program aktywny samorząd 2 w 2016 roku poprzedni Student 2, funkcjonuje dość sprawnie. Wnioski, procedury, niemal niezmienione, jest niedosyt z mniejszej wysokości dofinansowania, ale już faktur nie trzeba, co jest duzym ułatwieniem.
Wiem, że są znaczne ograniczenia do 1000zł, niektórym studentom opłacają tylko czesne, a książki, materały biurowe trzeba we własnym zakresie finansować, co prawda, jest mozliwość zwiekszenia difinansowania, ale w niewielkim stopniu i tylko w znacznym stopniu.
  Przypominam drogę starania sie o dofinansowanie:
wypelniony wniosek (do 10 pazdziernika) z zaswiadczeniem ze szkoły -> informacje o podpisaniu otrzymujemy listem (około 2 miesięcy lub może zadzwonić urzędnik) -> podpisanie umowy (w tym podpisanie oświadczenia) o przeznaczeniu dodatku na pokrycie kosztów kształcenia-> przelew na konto -> rozliczenie z czesnego.
  Mam nadzieję, że w przyszłości dofinansowywane będą również kursy i szkolenia, to by był dobry krok.