www.niepelnosprawny.org

stare symbole (przed 2012):

 

Jaki symbol

Co znaczy

01-U

upośledzenie umysłowe (lekki, umiarkowany i znaczny)

02-P

choroby psychiczne (lekki, umiarkowany i znaczny)

03-L

zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04-0

choroby narządu wzroku

05-R

upośledzenie narządu ruchu

06-E

epilepsja (lekki, umiarkowany i znaczny)

07-S

choroby układu oddechowego i krążenia

08-T

choroby układu pokarmowego

09-M

choroby układu moczowo-płciowego

10-N

choroby neurologiczne

11-I

inne, w tym schorzenia endokrynologiczne
metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne itd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nowe symbole, od 2012 rok wg Biura Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (http://www.niepelnosprawni.gov.pl/instytucje-orzekajace-procedur/symbole-przyczyn-niepelnosprawno):

 

Jaki symbol

Co znaczy

01-U

upośledzenie umysłowe

02-P

choroby psychiczne

03-L

zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04-0

choroby narządu wzroku

05-R

upośledzenie narządu ruchu

06-E

epilepsja

07-S

choroby układu oddechowego i krążenia

08-T

choroby układu pokarmowego

09-M

choroby układu moczowo-płciowego

10-N

choroby neurologiczne

11-I

inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

12-C

całościowe zaburzenia rozwojowe t.j.: Autyzm, Zespół Aspergera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schorzenia specjalne (na które przysługują ponadstandardowe uprawnienia m.in.: większe dofinansowanie z PFRON, ulgi, rehabiblitacja itp.):

 

Jaki symbol

Co znaczy

specjalne

01-U

upośledzenie umysłowe

x

02-P

choroby psychiczne

x

03-L

zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

 

04-0

choroby narządu wzroku

x*

05-R

upośledzenie narządu ruchu

 

06-E

epilepsja

x

07-S

choroby układu oddechowego i krążenia

 

08-T

choroby układu pokarmowego

 

09-M

choroby układu moczowo-płciowego

 

10-N

choroby neurologiczne

 

11-I

inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

 

12-C

całościowe zaburzenia rozwojowe

x

 

Symbole przyczyn niepełnosprawności non-stop monitorowane i aktualizowane.

Nadszedł nowy 2016 rok, o możliwych zmianach będę na bieżąco informował.

Ministerowie: możliwie w najbliższym czasie stopniowe zmiany w orzecznictwie.

 
legenda:

x* - oprócz lekkiego stopnia niepełnosprawności

 

 

 

Źródła:

- Ustawa  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (1997r),

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

- PFRON

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

- Pełnomocnik Rządu ds. Osób niepełnosprawnych.