www.niepelnosprawny.org

Linki

Programy biblijne:

Biblia 1.4

Program Sword

Theoplilos

Chrześcijańskie wydawnictwa, księgarnie:

Agencja CEF Press

Chrześcijański Instytut Biblijny

Instytut Wydawniczy AGAPE

Instytut Wydawniczy RHEMA 

Księgarnia CLC 

Księgarnia JACK

Księgarnia Pojednanie

Oficyna Wydawnicza Vocatio 

Oficyna Wydawnicza LOGOS

Wydawnictwo Aetos

Wydawanictwo chrześcijańskie LEGATIO 

Muzyka:

Klub Dobrej Muzyki

Studio mix

Chrześcijańskie serwisy:

Alians Ewangeliczny

Biblia internetowa

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny

Kartki chrześcijańskie 

Portal Wiara.pl 

Serwis pastor.pl 

Słowo Dnia 

Świadkowie Jehowy pod lupą

Portal chrześcijański Jezus

VitaNovis

Serwis młodzieży baptystycznej 

Chrześcijańskie serwisy informacyjne:

Ekumeniczna Agencja Informacyjna

Ewangelia.com

Portal Koścół

Wiatr – chrześcijański serwis informacyjny 

Serwis Informacyjny

Czasopisma:

Absolutnie Fantastyczne 

Chrześcijanin

Dwumiesięcznik Jednota

Nasze Inspiracje 

Słowo i Życie

Słowo Prawdy

Łaska i Pokój 

Kościoły:

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan 

Kościół Chrześcijan Baptystów 

Kościół Zielonoświątkowy 

Kościół Zborów Chrystusowych

Kościół Wolnych Chrześcijan

Kościół Boży w Chrystusie 

Kościół Ewangelicko – Metodystyczny

Misje, Fundacje, Stowarzyszenia:

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne

Centrum Misji i Ewangelizacji Dzięgielów

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie 

ChSM Missio Musica 

Fundacja Aeropag 

Fundacja Głos Ewangelii 

Fundacja Młodzież dla Chrystusa 

Fundacja PROeM 

Fundacja Promocji Literatury Chrześcijańskiej 

Fundacja Słowo Nadziei

Fundacja Życie i Misja 

Misja Nadziei

Ruch Nowego Życia 

Społeczność Ewangelizacji Dzieci 

Stowarzyszenie Obozów Chrześcijańskich

Uczelnie:

Chrześcijańska Akademia Teologiczna 

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne

Biblijne Seminarium Teologiczne

Warszawskie Seminarium Teologiczne 

Chrześcijański Instytut Biblijny

Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego