www.niepelnosprawny.org

10 najważniejszych wydarzeń reformacji

1517r. – przybicie 95 tez przez Lutra w Wittenbergi
1520r. – Marcin Luter publicznie spalił egzemplarz papieskiego pisma (bulli).
1523 – Ulryk Zwingli wprowadza reformy w kościele w Zurychu
1525 – początki ruchu anabaptystów (powtórnie chrzczących się) w Szwajcarii
1529r. – sejm w Spirze.
1524-1525r. – powstania chłopskie w Niemczech, żądania reformy religii.
1534 – Henryk VIII tworzy kościół anglikański
1536 – Jan Kalwin w Genewie wydaje Instytucje
1546-1548r. i 1552-1555r. – wojny religijne.
23/24 sierpnia 1572r. – Noc św. Bartłomieja – masakra hugenotów.
    .