www.niepelnosprawny.org

Modlitwa i ufność w Bogu.

   
Są jeszcze inne punkty, na których chętnie wskażę, co ma robić
   
Można znaleźć w narracji pana Mullera, ale trzeba wystarczyć. To jest
   
Lekcja solidnego i niezachwianego zaufania do obietnicy Bożej jako tajemnicy
   
Wytrwałej modlitwy. Jeśli raz, zgodnie z nauczaniem
   
Ducha w słowie, przyjął obietnicę Bożą i uwierzyli
   
Że Ojciec nas słyszał, nie możemy pozwolić sobie na żadne opóźnienia
   
Lub niekorzystne wyglądy są wstrząsane naszą wiarą.

   
Pełna odpowiedź na moje codzienne modlitwy była daleka od realizacji; jeszcze
   
Było wiele obietnic udzielonych przez Pana, aby kontynuować
   
modlitwa. Ale przypuszczam, że nawet o wiele mniej było niż było
   
Otrzymała, mimo wszystko dobiegając końca, do pisma
   
Powody, po wielkiej modlitwie i samokontroli, powinienem odejść
   
Bez wahania, w sprawowaniu wiary i cierpliwości wobec
   
Ten obiekt; A więc wszystkie dzieci Boga, kiedy tylko tego usatysfakcjonowało
   
Wszystko, co przynoszą przed modlitwą Bogu, jest według Jego
   
Powinien, nadal, wierząc, spodziewając się, wytrwałej modlitwy
   
Aż zostanie udzielone błogosławieństwo. Więc ja teraz czekam na Boga
   
Za któreś błogosławieństwa, za które codziennie prosiłem o dziesięć
   
Lat i sześciu miesięcy bez przerwy jednego dnia. Jeszcze pełna
   
Odpowiedź nie została jeszcze udzielona na temat nawrócenia niektórych
   
Osób, chociaż w międzyczasie otrzymałem wiele tysięcy
   
Odpowiedzi na modlitwę. Modliłem się codziennie bez przerwy
   
Konwersji innych osób około dziesięciu lat, dla innych sześciu lub
   
Siedem lat, dla innych od trzech lub dwóch lat; I nadal odpowiedź
   
Nie przyznano jeszcze tych osób, podczas gdy w międzyczasie wielu
   
Tysiące moich modlitw zostało odebrane, a także nawrócone dusze,
   
Dla którego modliłem się. Kładę szczególny nacisk na to dla
   
Z korzyścią dla tych, którzy mogą przypuszczać, że potrzebuję tylko prosić Boga, i
   
Odbieraj od razu; Lub żebym modlił się o wszystko, a
   
Odpowiedź z pewnością przyjdzie. Można oczekiwać tylko uzyskania odpowiedzi na
   
Modlitwy, które są zgodne z umysłem Boga; A nawet wtedy cierpliwość
   
A wiara może być wykonana przez wiele lat, nawet gdy moje są wykonywane,
   
W sprawie, którą przekazałem; A ja codziennie kontynuuję
   
W modlitwie i oczekując odpowiedzi, a więc na pewno spodziewając się
   
Że często ofiarowałem to Bogu,
   
Chociaż od dziewiętnastu lat wiara i cierpliwość były
   
Wykonywane. Bądźcie zachęcani, drodzy Chrześcijanie, z nową gorliwością
   
Daj się modlić, jeśli tylko możesz mieć pewność, że pytasz o rzeczy
   
Które są dla chwały Bożej.

   
Ale najbardziej godnym uwagi punktem jest to, że -L-6, 6s. 6d. od
   
Szkocja dostarczała mnie, o ile wiadomo, teraz ze wszystkich środków
   
Niezbędne do dopasowania i promowania nowych domów dla sierot. Sześć
   
Lata i osiem miesięcy byłem z dnia na dzień, a ogólnie kilka
   
Razy dziennie, prosząc Pana, aby dał mi potrzebne środki
   
Rozszerzenie pracy osieroconej, która według obliczeń dokonanych
   
Wiosną 1861 r. Wydało się około pięćdziesięciu tysięcy funtów:
   
Całkowita kwota, którą otrzymałem. Chwalebnie i wzywam Pana
   
Za umieszczenie tego rozszerzenia pracy w moje serce i dawanie
   
Mnie odwagę i wiarę; A przede wszystkim dla podtrzymania mojego dnia wiary
   
W dzień bez wahania. Kiedy ostatnia część pieniędzy była
   
Otrzymałem, nie byłem bardziej pewny odnośnie całości, że byłem w
   
Czas nie otrzymałem jednej darowizny w tej dużej sumie. ja
   
Był na początku, po pewnym czasie sprawdzając jego umysł
   
Większość cierpliwych i serdecznych poszukiwań oczekujących na Boga, w pełni zagwarantowanych
   
Że przyniesie to, jakby dwa domy, z ich setkami
   
Sierotów zajmujących ich, była już przede mną. Zrobię parę
   
Uwagi tutaj dla młodych wierzących w związku z tym
   
Temat: 1. Bądź powolny podjąć nowe kroki w służbie Pana, lub w
   
Twojej firmy, lub w rodzinach: wszystko dobrze ważyć; Ważyć wszystko
   
W świetle Pisma Świętego iw bojaźni Bożej. 2. Poszukaj
   
Nie mając własnej woli, aby ustalić umysł Boga,
   
W sprawie jakichkolwiek kroków, jakie proponujesz, aby można było szczerze powiedzieć
   
Jesteś gotów czynić wolę Bożą, jeśli tylko tylko zechce
   
Poproś cię. 3. Ale kiedy dowiedzieliście się, jaka jest wola Boża,
   
Szukać Jego pomocy i gorliwie, starannie, cierpliwie,
   
Wierzący, oczekiwany; I z pewnością we własnym czasie i czasie
   
Uzyskać go.

   
Przypuśćmy, że mamy kłopoty z pieniędzmi tylko będzie
   
Błąd: występują setki innych pragnień i innych
   
Trudności. Rzadko zdarza się, że dzień nie występuje
   
Trudności lub chęci; Ale często jest wieleczesc  w szole moditwy andrew murray